პროდუქცია

დასახელება გენერიული დასახელება მწარმოებელი
ჰემოდეზი ხსნარი საინფუზიო 400მლ ფლაკონი #1 პოლივინილპიროლიდონი+ნატრიუმის ქლორიდი+კალიუმის ქლორიდი+კალციუმის ქლორიდი+მაგნიუმის ქლორიდი+ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი სომხეთი
ამიკინი ი/მ ი/ვ ხსნარი საინექციო 500მგ/2მლ ფლაკონი #1 ამიკაცინი იტალია
დურაცეფი კაფსულა 500მგ #12 ცეფადროქსილი იტალია
დურაცეფი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 250მგ/5მლ 60მლ ფლაკონი #1 ცეფადროქსილი იტალია
ვენის კათეტერი 18 ჯ GS-3022 #1 კათეტერი ვენის ინდოეთი
ვეპეზიდი კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 100მგ/5მლ ფლაკონი #1 ეტოპოზიდი იტალია
კაპოზიდი ტაბლეტი 50მგ+25მგ #30 კაპტოპრილი+ჰიდროქლორთიაზიდი ავსტრალია
კაპოტენი ტაბლეტი 25მგ #30 კაპტოპრილი ავსტრალია
კენალოგი სუსპენზია საინექციო 40მგ 1მლ ამპულა #5 ტრიამცინოლონის აცეტონიდი სლოვენია
მაქსიპიმი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 ცეფეპიმის ჰიდროქლორიდი იტალია
მოდიტენ-დეპო ხსნარი საინექციო 25მგ/1მლ ამპულა #5 ფლუფენაზინის დეკანოატი იტალია
მონოპრილი ტაბლეტი 10მგ #28 ფოზინოპრილი+ჰიდროქლორტიაზიდი იტალია
მონოპრილი ტაბლეტი 20მგ #28 ფოზინოპრილი+ჰიდროქლორტიაზიდი იტალია
ლომუსტინი კაფსულა 40მგ #20 ლომუსტინი გერმანია
სოტალექსი ტაბლეტი 160მგ #30 სოტალოლი საფრანგეთი
კონტრაქტუბექსი გელი 20გრ ტუბი #1 ხახვის ექსტრაქტი+ჰეპარინი+ალანტოინი გერმანია
ტაქსოლი ® კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 30მგ/5მლ ფლაკონი #1 პაკლიტაქსელი იტალია
მერცის სპეციალური დრაჟე #60 პოლივიტამინები გერმანია
ჰიდრეა ® კაფსულა 500მგ #100 ჰიდროქსიურეა თურქეთი
პატენტექს ოვალი სანთელი ვაგინალური 75მგ #12 ნონოქსილონი გერმანია
პატენტექს ოვალი სანთელი ვაგინალური 75მგ #6 ნონოქსილონი გერმანია
ჰეპა-მერცი ხსნარი საინფუზიო 500მგ/1მლ 10მლ ამპულა #10 L-ორნითინი+L-ასპარტატი გერმანია
ჰეპა-მერცი ფხვნილი 5გრ პაკეტი #10 L-ორნითინი+L-ასპარტატი გერმანია
ამინოკაპრონის მჟავა ხსნარი საინფუზიო 5% 100მლ პაკეტი პვქ #1 ამინოკაპრონის მჟავა სომხეთი
ამინოკაპრონის მჟავა ხსნარი საინფუზიო 5% 250მლ პაკეტი პვქ #1 ამინოკაპრონის მჟავა სომხეთი
გლუკოზა ხსნარი საინფუზიო 5% 500მლ პაკეტი პვქ #1 გლუკოზა სომხეთი
გლუკოზა ხსნარი საინფუზიო 10% 500მლ პაკეტი პვქ #1 გლუკოზა სომხეთი
კალიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 4% 200მლ პაკეტი პვქ #1 კალიუმის ქლორიდი სომხეთი
მეტრონიდაზოლი ხსნარი საინფუზიო 0.5% 100მლ პაკეტი პვქ #1 მეტრონიდაზოლი სომხეთი
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ პაკეტი პვქ /სომხ/ #1 ნატრიუმის ქლორიდი სომხეთი
პოლიგლუკინი ხსნარი საინფუზიო 200მლ ფლაკონი /სომხ/ #1 დექსტრანი+ნატრიუმის ქლორიდი სომხეთი
პოლიგლუკინი ხსნარი საინფუზიო 400მლ ფლაკონი #1 დექსტრანი+ნატრიუმის ქლორიდი სომხეთი
რეოპოლიგლუკინი ხსნარი საინფუზიო 200მლ ფლაკონი #1 დექსტრანი+ნატრიუმის ქლორიდი სომხეთი
რეოპოლიგლუკინი ხსნარი საინფუზიო 400მლ ფლაკონი /სომხ/ #1 დექსტრანი+ნატრიუმის ქლორიდი სომხეთი
რინგერი ხსნარი საინფუზიო 500მლ პაკეტი პვქ /სომხ/ #1 ნატრიუმის ქლორიდის რთული ხსნარი სომხეთი
ჰემოდეზი ხსნარი საინფუზიო 200მლ ფლაკონი #1 პოლივინილპიროლიდონი+ნატრიუმის ქლორიდი+კალიუმის ქლორიდი+კალციუმის ქლორიდი+მაგნიუმის ქლორიდი+ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი სომხეთი
კოტექსი-ლუქსი ნორმალი /4წვ/ 2478 #10 საფენი ჰიგიენური ჩინეთი
გასტალი ტაბლეტი საწუწნი 450მგ+300მგ #60 ალუმინის ჰიდროქსიდი-მაგნიუმის კარბონატი+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი პოლონეთი
დაკმედი (დაკარბაზინი) ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 200მგ ფლაკონი #1 დაკარბაზინი ინდოეთი
დიკლონატი-P ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ხორვატია
დიკლონატი-P რეტარდი ტაბლეტი 100მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ხორვატია
დიკლონატი-P სანთელი 50მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ხორვატია
ზირტეკი ტაბლეტი 10მგ #7 ცეტირიზინი შვეიცარია
ირუქსოლი მონო მალამო 30გრ ტუბი #1 კოლაგენაზა+პროტეაზა ამერიკის შეერთებული შტატები
კვადროპრილი ტაბლეტი 6მგ #30 სპირაპრილოქლორიდი გერმანია
კონტრიკალი ი/ვ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10000 ატ ერთ ფლაკონი+გამხსნელი 2მლ #10 აპროტინინი გერმანია
კორინფარი რეტარდი ტაბლეტი 20მგ #30 ნიფედიპინი გერმანია
კორინფარი ტაბლეტი 10მგ #100 ნიფედიპინი ნიდერლანდები
ლეიკოვორინი კა ლახემა ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 25მგ ფლაკონი #1 კალციუმის ფოლინატი ხორვატია
მამომიტი კაფსულა 250მგ #100 ამინოგლუტეთიმიდი ხორვატია
ნოოტროპილი კაფსულა 400მგ #60 პირაცეტამი პოლონეთი
რასტოცინი ლიოფილიზატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ ფლაკონი #1 დოქსორუბიცინი ხორვატია
სუმამედი კაფსულა 250მგ #6 აზითრომიცინი ხორვატია
სუმამედი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 100მგ/5მლ 20მლ ფლაკონი #1 აზითრომიცინი ხორვატია
სუმამედი ფორტე ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 200მგ/5მლ 20მლ ფლაკონი #1 აზითრომიცინი ხორვატია
სუმამედი ტაბლეტი 125მგ #6 აზითრომიცინი ხორვატია
სუმამედი ტაბლეტი 500მგ #3 აზითრომიცინი ხორვატია
თიოქტაციდი ხსნარი საინექციო 600მგ/24მლ ამპულა #1 ალფა ლიპოის მჟავა /თიოკტის მჟავა/ გერმანია
თიოქტაციდი ტაბლეტი 600მგ #30 ალფა ლიპოის მჟავა /თიოკტის მჟავა/ გერმანია
ტრიამპურ კომპოზიტუმი ტაბლეტი 25მგ+12.5მგ #50 ტრიამტერენი+ჰიდროქლორთიაზიდი ხორვატია
ტრირეზიდ K ტაბლეტი #40 რეზერპინი+დიჰიდრალაზინი+ჰიდროქლორთიაზიდი+კალიუმის ქლორიდი ხორვატია
ფინლეფსინი რეტარდი ტაბლეტი 400მგ #50 კარბამაზეპინი ნიდერლანდები
ფინლეფსინი ტაბლეტი 200მგ #50 კარბამაზეპინი პოლონეთი
ცერუკალი ხსნარი საინექციო 5მგ/1მლ 2მლ ამპულა #10 მეტოკლოპრამიდი გერმანია
ცერუკალი ტაბლეტი 10მგ #50 მეტოკლოპრამიდი ხორვატია
ციკლოპლატინი (კარბოპლატინი) კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 150მგ/15მლ ფლაკონი #1 კარბოპლატინი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ციკლოპლატინი (კარბოპლატინი) კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 450მგ/45მლ ფლაკონი #1 კარბოპლატინი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ჰიდროქსიურია კაფსულა 500მგ #100 ჰიდროქსიურეა ხორვატია
დ.მ. ისლანდ. ხავსი+გვირილა საბავშვო სიროფი 130გრ ფლაკონი #1 ისლანდიური ხავსი+გვირილა+ასკორბინის მჟ ჩეხეთის რესპუბლიკა
მატერნა ტაბლეტი #100 მულტივიტამინები კანადა
ცენტრუმი მატერნა ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები ავსტრია
ტაზოცინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 4გრ+0.5გრ ფლაკონი #1 პიპერაცილინი+ტაზობაქტამი დიდი ბრიტანეთი
ცენტრუმი ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები ავსტრია
ცენტრუმი ტაბლეტი #60 მულტივიტამინები ავსტრია
ცენტრუმი ჯუნიორი A-Z ტაბლეტი საღეჭი #30 მულტივიტამინები კანადა
ფუროტალგინი წვეთები ყურის 5მლ ფლაკონი #1 ანტიპირინი+ნიტროფურალი+ლიდოკაინი ბულგარეთი
ცენტრუმი სილვერი ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები იტალია
ცენტრუმი სილვერი ტაბლეტი #60 მულტივიტამინები იტალია
ვარფარინი გრინდექსი ტაბლეტი 3მგ #100 ვარფარინი ლატვია
ვარფარინი ტაბლეტი 3მგ #30 ვარფარინი ფინეთი
კარდილი ტაბლეტი 60მგ #100 დილთიაზემი ფინეთი
კარდილი ტაბლეტი 60მგ #30 დილთიაზემი ფინეთი
მეტიპრედი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 250მგ ფლაკონი #1 მეთილპრედნიზოლონი ფინეთი
მეტიპრედი ტაბლეტი 4მგ #30 მეთილპრედნიზოლონი ფინეთი
ნიტრო კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ/2მლ ამპულა #5 ნიტროგლიცერინი ფინეთი
რეჰიდრონი ფხვნილი 18.9გრ პაკეტი #20 ნატრიუმის ქლორიდი+ნატრიუმის ციტრატი უწყლო+კალი ქლორიდი+უწყლო გლუკოზა ფინეთი
ფარესტონი ტაბლეტი 20მგ #30 ტორემიფენი ფინეთი
ფარესტონი ტაბლეტი 60მგ #100 ტორემიფენი ფინეთი
ფარესტონი ტაბლეტი 60მგ #30 ტორემიფენი ფინეთი
ფინოპტინი ტაბლეტი 40მგ #100 ვერაპამილი ფინეთი
ფინოპტინი ტაბლეტი 40მგ #30 ვერაპამილი ფინეთი
ფინოპტინი ტაბლეტი 80მგ #100 ვერაპამილი ფინეთი
ფინოპტინი ტაბლეტი 80მგ #30 ვერაპამილი ფინეთი
ბლეოცინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 15მგ ფლაკონი #1 ბლეომიცინი იაპონია
ლასტეტი (ეტოპოზიდი) ხსნარი საინექციო 100მგ/5მლ ამპულა #1 ეტოპოზიდი იაპონია
მიტომიცინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 2მგ ფლაკონი #1 მიტომიცინი იაპონია
მიტომიცინი C კიოვა ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ ფლაკონი #1 მიტომიცინი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ბენ-გეი მალამო 35გრ ტუბი #1 მეთილსალიცილატი+მენთოლი თურქეთი
ბენ-გეი სპორტული ბალზამი 35გრ ტუბი #1 მეთილსალიცილატი+მენთოლი თურქეთი
დ.მ. ოროვანდას გელი 20% 50გრ ტუბი #1 ოროვანდა ჩეხეთის რესპუბლიკა
დიფლუკანი კაფსულა 150მგ #1 ფლუკონაზოლი საფრანგეთი
დიფლუკანი კაფსულა 50მგ #7 ფლუკონაზოლი საფრანგეთი
ვიაგრა ტაბლეტი 50მგ #1 სილდენაფილი საფრანგეთი
ვიაგრა ტაბლეტი 50მგ #4 სილდენაფილი საფრანგეთი
ვიაგრა ტაბლეტი 100მგ #1 სილდენაფილი საფრანგეთი
ვიაგრასანი ტაბლეტი 100მგ #4 სილდენაფილი ინდოეთი
ვიზინი წვეთები თვალის 0.05% 15მლ ფლაკონი #1 ტეტრაჰიდროზოლინი ბელგია
კარდურა ტაბლეტი 1მგ #30 დოქსაზოზინი გერმანია
კარდურა ტაბლეტი 2მგ #30 დოქსაზოზინი გერმანია
კარდურა ტაბლეტი 4მგ #30 დოქსაზოზინი გერმანია
ლიპრიმარი ტაბლეტი 10მგ #30 ატორვასტატინი გერმანია
ლიპრიმარი ტაბლეტი 20მგ #30 ატორვასტატინი გერმანია
ნორვასკი ტაბლეტი 5მგ #30 ამლოდიპინი გერმანია
ნორვასკი ტაბლეტი 10მგ #30 ამლოდიპინი გერმანია
ტიზინი წვეთები ცხვირის 0.05% 10მლ ფლაკონი #1 ტეტრიზოლინი გერმანია
ტიზინი წვეთები ცხვირის 0.1% 10მლ ფლაკონი #1 ტეტრიზოლინი გერმანია
უნაზინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 0.75გრ ფლაკონი #1 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ იტალია
უნაზინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1.5გრ ფლაკონი #1 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ იტალია
უნაზინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 3გრ ფლაკონი #1 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ იტალია
ცეფობიდი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 ცეფოპერაზონი იტალია
ბრომჰექსინი ხსნარი ორალური 4მგ/5მლ 60მლ ფლაკონი #1 ბრომჰექსინი გერმანია
ბრომჰექსინი ტაბლეტი 8მგ #25 ბრომჰექსინი გერმანია
დექსალგინი ტაბლეტი 25მგ #10 დექსკეტოპროფენი გერმანია
დიკლობერლი ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის გერმანია
დიკლობერლი რეტარდი კაფსულა 100მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის გერმანია
ესპუმიზანი კაფსულა 40მგ #25 სიმეტიკონი გერმანია
ინფეზოლი 100 ხსნარი საინფუზიო 500მლ ფლაკონი #1 ამინომჟავები+სორბიტოლი ელქტროლიტებით გერმანია
მოცვის შაქრით სიროფი 125მლ ფლაკონი #1 მოცვის ექსტრაქტი საქართველო
მუკალტინის სიროფი 125გრ ფლაკონი #1 ალთე/ტუხტი/ საქართველო
მოდიპინი ტაბლეტი 5მგ #20 ამლოდიპინი თურქეთი
იოდომარინი ტაბლეტი 200მკგ #100 კალიუმის იოდიდი გერმანია
იოდომარინი ტაბლეტი 200მკგ #50 კალიუმის იოდიდი გერმანია
ნისტატინი სანთელი რექტალური 500000სე #10 ნისტატინი რუსეთის ფედერაცია
კორვიტოლი (მეტოპროლოლი) ტაბლეტი 50მგ #50 მეტოპროლოლი გერმანია
კორვიტოლი (მეტოპროლოლი) ტაბლეტი 100მგ #50 მეტოპროლოლი გერმანია
კურანტილი ტაბლეტი 25მგ #120 დიპირიდამოლი გერმანია
ლ-თიროქსინი ბერლინ-ჰემი ტაბლეტი 100მკგ #100 ლევოთიროქსინი ნატრიუმის გერმანია
ლ-თიროქსინი ბერლინ-ჰემი ტაბლეტი 50მკგ #50 ლევოთიროქსინი ნატრიუმის გერმანია
ლიოტონი გელი 1000სე/გ 50გრ ტუბი #1 ჰეპარინი ნატრიუმის იტალია
მანინილი ტაბლეტი 1.75მგ #120 გლიბენკლამიდი გერმანია
მანინილი ტაბლეტი 3.5მგ #120 გლიბენკლამიდი გერმანია
მანინილი ტაბლეტი 5მგ #120 გლიბენკლამიდი გერმანია
მეზიმ ფორტე დრაჟე 3500სე #20 პანკრეატინი გერმანია
ნებილეტი ტაბლეტი 5მგ #14 ნებივოლოლი გერმანია
ნიმესილი ფხვნილი 100მგ პაკეტი #30 ნიმესულიდი იტალია
პროსტამოლ უნო კაფსულა 320მგ #30 ჯუჯა პალმა გერმანია
სიოფორი ტაბლეტი 500მგ #60 მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი გერმანია
სიოფორი ტაბლეტი 850მგ #60 მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი გერმანია
ფალიმინტი დრაჟე 25მგ #20 აცეტილამონონიტროპროპოქსიბენზენი გერმანია
ფასტუმ გელი 2.5% 30გრ ტუბი #1 კეტოპროფენი გერმანია
ფასტუმ გელი 2.5% 50გრ ტუბი #1 კეტოპროფენი გერმანია
ოსპენი სიროფი 750000სე/5მლ 60მლ ფლაკონი #1 ბენზათინ ფენოქსიმეთილპენიცილინი ავსტრია
პროკაინპენიცილინი G ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 3000000სე ფლაკონი #1 ბენზილპენიცილინის ნოვოკაინის მარილი ავსტრია
რეტარპენი ი/მ ფხვნილი საინექციო სუსპენზიის მოსამზადებლად 2400000სე ფლაკონი #1 ბენზათილბენზილპენიცილინი ავსტრია
ჰეპარინი-ფარმექსი ხსნარი საინფუზიო 5000სე/1მლ 5მლ ფლაკონი #5 ჰეპარინი ნატრიუმის უკრაინა
არიფონი რეტ ტაბლეტი 1.5მგ #30 ინდაპამიდი საფრანგეთი
არიფონი ტაბლეტი 2.5მგ #30 ინდაპამიდი საფრანგეთი
ბიოპაროქსი სპრეი საინჰალაციო 0.125მგ 10მლ ბალონი #1 ფუზაფუნგინი უნგრეთი
დეტრალექსი ტაბლეტი 450მგ+50მგ #30 დიოსმინი+ჰესპერიდინი საფრანგეთი
დიაბეტონი ტაბლეტი 80მგ #60 გლიკლაზიდი საფრანგეთი
დიაბეტონი MR ტაბლეტი 30მგ #60 გლიკლაზიდი საფრანგეთი
კოაქსილი ტაბლეტი 12.5მგ #30 ტიანეპტინი საფრანგეთი
ნოლიპრელი ტაბლეტი 2.5მგ+1.25მგ #30 პერინდოპრილი+ინდაპამიდი საფრანგეთი
ნოლიპრელი ფორტე ტაბლეტი 5მგ+1.25მგ #30 პერინდოპრილი+ინდაპამიდი საფრანგეთი
პრედუქტალი MR ტაბლეტი 35მგ #60 ტრიმეტაზიდინი საფრანგეთი
პრედუქტალი ტაბლეტი 20მგ #60 ტრიმეტაზიდინი საფრანგეთი
გლუკომეტრი ფაინტესტი ავტო კოდით #1 კორეის რესპუბლიკა
ალვიტილი ტაბლეტი #50 მულტივიტამინები საფრანგეთი
ბეტასერკი ტაბლეტი 8მგ #30 ბეტაჰისტინის დიჰიდროქლორიდი ნიდერლანდები
ბეტასერკი ტაბლეტი 16მგ #30 ბეტაჰისტინის დიჰიდროქლორიდი საფრანგეთი
დიცეტელი ტაბლეტი 50მგ #20 პინავერიუმის ბრომიდი საფრანგეთი
დუსპატალინი კაფსულა 200მგ #30 მებევერინი საფრანგეთი
დუფალაკი სიროფი 667მგ/1მლ 200მლ ფლაკონი #1 ლაქტულოზა ნიდერლანდები
დუფალაკი სიროფი 667მგ/1მლ 500მლ ფლაკონი #1 ლაქტულოზა საფრანგეთი
დუფასტონი ტაბლეტი 10მგ #20 დიდროგესტროლონი ნიდერლანდები
იმუდონი ტაბლეტი საწუწნი 50მგ #40 ბაქტერიების ლიოფიზილირებული ლიზატი რუსეთის ფედერაცია
იოხიმბინი "შპიგელი" ტაბლეტი 5მგ #20 იოჰიმბინი გერმანია
ირს-19 სპრეი ცხვირის 60დოზა 20მლ ფლაკონი #1 ბაქტერიების ლიზატი რუსეთის ფედერაცია
კოლხიკუმ-დისპერტ ტაბლეტი 0.5მგ #20 კოლხიცინი გერმანია
კრეონი კაფსულა 10000სე #20 პანკრეატინი გერმანია
კრეონი კაფსულა 25000სე #20 პანკრეატინი გერმანია
ოლიკარდი რეტ კაფსულა 40მგ #20 იზოსორბიდის მონონიტრატი გერმანია
ოლიკარდი რეტ კაფსულა 60მგ #20 იზოსორბიდის მონონიტრატი გერმანია
ტევეტენი ტაბლეტი 600მგ #14 ეპროსარტანი გერმანია
ფემოსტონი ტაბლეტი 1მგ+10მგ #28 ესტრადიოლი+დიდროგესტროლონი ნიდერლანდები
ფემოსტონი კონტი ტაბლეტი 1მგ+5მგ #28 ესტრადიოლი+დიდროგესტროლონი ნიდერლანდები
ფემოსტონი ტაბლეტი 2მგ+10მგ #28 ესტრადიოლი+დიდროგესტროლონი ნიდერლანდები
ფიზიოტენზი ტაბლეტი 0.2მგ #14 მოქსონიდინი საფრანგეთი
ფიზიოტენზი ტაბლეტი 0.4მგ #14 მოქსონიდინი საფრანგეთი
ბოლინეტი ტაბლეტი შუშხუნა 200მგ #10 იბუპროფენი საფრანგეთი
გასტროფექტი ტაბლეტი შუშხუნა #10 ბეტაინ ციტრატი საფრანგეთი
დონორმილი ტაბლეტი 15მგ #30 დოქსილამინი საფრანგეთი
დონორმილი ტაბლეტი 15მგ #10 დოქსილამინი საფრანგეთი
ეფერალგანი C უპსა ტაბლეტი შუშხუნა 330მგ+200მგ #10 პარაცეტამოლი+ასკორბინის მჟ საფრანგეთი
ეფერალგანი ტაბლეტი შუშხუნა 500მგ #16 პარაცეტამოლი საფრანგეთი
საბ-სიმპლექსი სუსპენზია 69.19მგ/1მლ 30მლ ფლაკონი #1 სიმეტიკონი საფრანგეთი
ეფერალგანი საბავშვო ხსნარი ორალური 30მგ/1მლ 90მლ ფლაკონი #1 პარაცეტამოლი საფრანგეთი
ეფერალგანი საბავშვო სანთელი რექტალური 80მგ #10 პარაცეტამოლი უნგრეთი
ეფერალგანი საბავშვო სანთელი რექტალური 150მგ #10 პარაცეტამოლი უნგრეთი
ეფერალგანი საბავშვო სანთელი რექტალური 300მგ #10 პარაცეტამოლი საფრანგეთი
უპსავიტი (ვიტ C) ტაბლეტი შუშხუნა 1000მგ #10 ასკორბინის მჟ საფრანგეთი
უპსავიტი (ვიტ C) ტაბლეტი საღეჭი 500მგ #15 ასკორბინის მჟ საფრანგეთი
უპსარინ უპსა ტაბლეტი შუშხუნა 500მგ #16 აცეტილსალიცილის მჟ საფრანგეთი
უპსარინ-C უპსა ტაბლეტი შუშხუნა 330მგ+200მგ #10 აცეტილსალიცილის მჟ+ასკორბინის მჟ საფრანგეთი
ფერვექსი ბავშვთა ფხვნილი პაკეტი #8 პარაცეტამოლი+ასკორბინის მჟ+ფენირამინი საფრანგეთი
ფერვექსი უშაქრო ფხვნილი პაკეტი #8 პარაცეტამოლი+ასკორბინის მჟ+ფენირამინი საფრანგეთი
ფერვექსი შაქრით ფხვნილი პაკეტი #8 პარაცეტამოლი+ასკორბინის მჟ+ფენირამინი საფრანგეთი
ანდრაქსანი (ფლუტამიდი) ტაბლეტი 250მგ #30 ფლუტამიდი იტალია
აციკლოვირი ტაბლეტი 200მგ #25 აციკლოვირი დიდი ბრიტანეთი
აციკლოვირი ტაბლეტი 400მგ #14 აციკლოვირი დიდი ბრიტანეთი
ბისოკორი (ბისოპროლოლი) ტაბლეტი 5მგ #28 ბისოპროლოლი ირლანდია
ბისოკორი (ბისოპროლოლი) ტაბლეტი 10მგ #28 ბისოპროლოლი ირლანდია
ბავშვის პუდრა ორკბილათი 0317 30გრ ტალკი+თუთიის ჟანგი+სახამებელი რუსეთის ფედერაცია
ბისოპროლოლი ტაბლეტი 10მგ #28 ბისოპროლოლი დიდი ბრიტანეთი
გლიკლაზიდი ტაბლეტი 80მგ #60 გლიკლაზიდი დიდი ბრიტანეთი
გლიმილი (გლიკლაზიდი) ტაბლეტი 80მგ #28 გლიკლაზიდი დიდი ბრიტანეთი
გლიკლაზიდი ტაბლეტი 80მგ /ინგ/ #60 გლიკლაზიდი დიდი ბრიტანეთი
დ.მ. ნევროზალი კრაზანა+სვია სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 კრაზანა+სვია ჩეხეთის რესპუბლიკა
დომპერიდონი ტაბლეტი 10მგ #30 დომპერიდონი დიდი ბრიტანეთი
ვანკოგენი (ვანკომიცინი) ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 500მგ ფლაკონი #1 ვანკომიცინი დიდი ბრიტანეთი
ინდაპამიდი ტაბლეტი 2.5მგ #28 ინდაპამიდი დიდი ბრიტანეთი
ინდაპამიდი ტაბლეტი 2.5მგ #56 ინდაპამიდი დიდი ბრიტანეთი
კალიუმის ქლორიდი კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 15% 10მლ ამპულა /ინგ/ #10 კალიუმის ქლორიდი დიდი ბრიტანეთი
ნაპროქსენი ტაბლეტი 250მგ #28 ნაპროქსენი დიდი ბრიტანეთი
ნაპროქსენი ტაბლეტი 500მგ #28 ნაპროქსენი დიდი ბრიტანეთი
პრედნიზოლონი ტაბლეტი 5მგ #28 პრედნიზოლონი დიდი ბრიტანეთი
პრეზინექსი სპრეი ცხვირის 0.1მგ/1მლ 6მლ ფლაკონი #1 დესმოპრესინი იტალია
პროსულფი (პროტამინ სულფატი) ხსნარი საინექციო 1% 5მლ ამპულა #10 პროტამინი დიდი ბრიტანეთი
სელეგილინი ტაბლეტი 5მგ #60 სელეგილინი დიდი ბრიტანეთი
სელეგილინი ტაბლეტი 10მგ #30 სელეგილინი დიდი ბრიტანეთი
ტამოქსიფენი ტაბლეტი 20მგ #30 ტამოქსიფენი დიდი ბრიტანეთი
ტოტამოლი (ატენოლოლი) ტაბლეტი 25მგ #28 ატენოლოლი დიდი ბრიტანეთი
ტოტამოლი (ატენოლოლი) ტაბლეტი 50მგ #28 ატენოლოლი დიდი ბრიტანეთი
ტოტამოლი (ატენოლოლი) ტაბლეტი 100მგ #28 ატენოლოლი დიდი ბრიტანეთი
ფოლის მჟავა ტაბლეტი 5მგ #28 ფოლის მჟავა დიდი ბრიტანეთი
დივიგელი გელი 0.1% 0.5გრ პაკეტი #28 ესტრადიოლი ფინეთი
დივიგელი გელი 0.1% 1გრ პაკეტი #28 ესტრადიოლი ფინეთი
კორინფარი რეტარდი ტაბლეტი 20მგ #50 ნიფედიპინი ხორვატია
სუმამედი ფორტე ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 200მგ/5მლ 30მლ ფლაკონი #1 აზითრომიცინი ხორვატია
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 5000მლ #1 ნატრიუმის ქლორიდი საქართველო
დოქსორუბიცინი-კმპ ლიოფილიზატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ ფლაკონი #1 დოქსორუბიცინი უკრაინა
ამიოკორდინი ტაბლეტი 200მგ #60 ამიოდარონი სლოვენია
ბილობილი კაფსულა 40მგ #20 გინკგო ბილობა სლოვენია
კანპოლი-ტრუსი ორსულთა S 26/207 პოლონეთი
ამოქსიცილინი /დურამ/ ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 250მგ/5მლ 100მლ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი კვიპროსი
დექსამეტაზონი ი/ვ ი/მ ხსნარი საინექციო 4მგ/1მლ ამპულა #25 დექსამეტაზონი სლოვენია
დექსამეტაზონი ტაბლეტი 0.5მგ #10 დექსამეტაზონი სლოვენია
დიფლაზონი კაფსულა 50მგ #7 ფლუკონაზოლი სლოვენია
დიფლაზონი კაფსულა 150მგ #1 ფლუკონაზოლი სლოვენია
დუოვიტი დრაჟე #40 მულტივიტამინები სლოვენია
ენაპი ტაბლეტი 5მგ #20 ენალაპრილი სლოვენია
ენაპი ტაბლეტი 10მგ #20 ენალაპრილი სლოვენია
ენაპი ტაბლეტი 20მგ #20 ენალაპრილი სლოვენია
ენაპი-H ტაბლეტი 10მგ+25მგ #20 ენალაპრილი+ჰიდროქლორთიაზიდი სლოვენია
ენაპი-HL-10 ტაბლეტი 10მგ+12.5მგ #20 ენალაპრილი+ჰიდროქლორთიაზიდი სლოვენია
ეფლორანი (მეტრონიდაზოლი) ხსნარი საინფუზიო 0.5% 100მლ ფლაკონი #1 მეტრონიდაზოლი სლოვენია
ეფლორანი (მეტრონიდაზოლი) ტაბლეტი 400მგ #10 მეტრონიდაზოლი სლოვენია
ვენტერი ტაბლეტი 1გრ #50 სუკრალფატი სლოვენია
ვინი-წვენი ვაშლი და ქლიავი 200მლ 1200/8639 წვენი რუსეთის ფედერაცია
კალცინოვა ტაბლეტი საღეჭი #27 რეტინოლი+ქლოეცალციფეროლი+პირიდოქსინი+ასკორბინის მჟ სლოვენია
ორსულობის ტესტი ბბ /საფ/ #1 საფრანგეთი
პამპერსი ტრუსი 9-15კგ ზ-4 4267 #30 საფენი საბავშვო თურქეთი
რენიტეკი ტაბლეტი 5მგ #14 ენალაპრილი ნიდერლანდები
მაკროვიტი პასტილი #30 მულტივიტამინები სლოვენია
მაკროპენი სუსპენზია 175მგ/5მლ 115მლ ფლაკონი #1 მიდეკამიცინი სლოვენია
მაკროპენი ტაბლეტი 400მგ #16 მიდეკამიცინი სლოვენია
ნაკლოფენი ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის სლოვენია
ნაკლოფენი ტაბლეტი 100მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის სლოვენია
ნაკლოფენი სანთელი რექტალური 50მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის სლოვენია
ნაკლოფენი ტაბლეტი 50მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის სლოვენია
ნიტრონგი ფორტე ტაბლეტი 6.5მგ #25 ნიტროგლიცერინი სლოვენია
ნოლიცინი ტაბლეტი 400მგ #20 ნორფლოქსაცინი სლოვენია
პანზინორმ ფორტე ტაბლეტი 20000სე #30 პანკრეატინი სლოვენია
პედილინი ემულსია 100მლ ფლაკონი #1 ტეტრამეტინ+პიპეონე ბუტოქსიდი სლოვენია
პიკოვიტი სიროფი 150მლ ფლაკონი #1 მულტივიტამინები სლოვენია
პიკოვიტი ტაბლეტი /4წლ+/ #30 მულტივიტამინები სლოვენია
პიკოვიტი ფორტე ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები სლოვენია
პიკოვიტი D პასტილი /4წლ+/ #30 მულტივიტამინები სლოვენია
ჰერბიონი ჟენ-შენი კაფსულა #24 ჟენშენის ფესვების ექსტრაქტი სლოვენია
სეპტოლეტე ტაბლეტი საწუწნი #30 ბენზალკონიუმის ქლორიდი+თიმოლი+ევკალიპტის ზეთი+პიტნის ზეთი სლოვენია
სეპტოლეტე D უშაქრო პასტილი #30 ბენზოკაინი+ცეტილპირიდინი სლოვენია
სულფასალაზინი ტაბლეტი 500მგ #50 სულფასალაზინი სლოვენია
სუსტაკ-მიტე ტაბლეტი 2.6მგ #25 ნიტროგლიცერინი სლოვენია
სუსტაკ-ფორტე ტაბლეტი 6.4მგ #25 ნიტროგლიცერინი სლოვენია
ტეოტარდი რეტ კაფსულა 200მგ #40 თეოფილინი სლოვენია
ტეოტარდი რეტ კაფსულა 350მგ #40 თეოფილინი სლოვენია
ტორეკანი ხსნარი საინექციო 6.5მგ/1მლ ამპულა #5 დიელპერაზინდიმალატი ბელგია
ტორეკანი დრაჟე 6.5მგ #50 დიელპერაზინდიმალატი შვეიცარია
ტორეკანი სანთელი 6.5მგ #6 დიელპერაზინდიმალატი შვეიცარია
ტრიოვიტი კაფსულა #30 ალფატოკოფეროლი+ასკორბინის მჟ+ბეტა კაროტინი სლოვენია
ცეფამეზინი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 ცეფაზოლინი სლოვენია
ციპრინოლი კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ/1მლ 10მლ ამპულა #5 ციპროფლოქსაცინი სლოვენია
ციპრინოლი ტაბლეტი 250მგ #10 ციპროფლოქსაცინი სლოვენია
ციპრინოლი ტაბლეტი 500მგ #10 ციპროფლოქსაცინი სლოვენია
აზროცინი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 200მგ/5მლ 15მლ ფლაკონი #1 აზითრომიცინი თურქეთი
აზროცინი ტაბლეტი 500მგ #3 აზითრომიცინი თურქეთი
ალორა სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 პასიფლორა თურქეთი
პამპერსი 7-14კგ ზ-4 მაქსი 5670 #49 საფენი საბავშვო თურქეთი
ამპისიდი სუსპენზია 250მგ/5მლ 40მლ ფლაკონი #1 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ თურქეთი
ამპისიდი ი/მ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 750მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ თურქეთი
ამპისიდი ტაბლეტი 375მგ #10 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ თურქეთი
აქსენ ფორტე ტაბლეტი 550მგ #10 ნაპროქსენი თურქეთი
ბენორალი B12 ტაბლეტი #30 თიამინი+პირიდოქსინი თურქეთი
ბროდიფენი სიროფი 125მლ ფლაკონი #1 დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი+ამონიუმის ქლორიდი თურქეთი
დოლოფენი ტაბლეტი 50მგ #20 დიკლოფენაკი კალიუმის საქართველო
კაპტოპრილი ტაბლეტი 50მგ /პოლ/ #20 კაპტოპრილი პოლონეთი
ბიონალი-ანტისეპტინი კაფსულა #40 პროპოლისი+ვიტ ც+ბეგქონდარა+ექინაცეა ნიდერლანდები
მეგავიტი დრაჟე #30 მულტივიტამინები თურქეთი
მელბეკი ტაბლეტი 7.5მგ #10 მელოქსიკამი თურქეთი
მელბეკი ფორტე ტაბლეტი 15მგ #10 მელოქსიკამი თურქეთი
მოდიპინი ტაბლეტი 10მგ #20 ამლოდიპინი თურქეთი
ორნისიდი ტაბლეტი ვაგინალური 500მგ #3 ორნიდაზოლი თურქეთი
ორნისიდი ტაბლეტი ვაგინალური 500მგ #5 ორნიდაზოლი თურქეთი
პედივიტი სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 მულტივიტამინები თურქეთი
როქსიბელი ტაბლეტი 150მგ #10 როქსიტრომიცინი თურქეთი
ტექსამენი ტაბლეტი 20მგ #10 ტენოქსიკამი თურქეთი
ტექსამენი-L ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 20მგ ფლაკონი+გამხსნელი 2მლ #1 ტენოქსიკამი თურქეთი
ტრიაქსონი ი/ვ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 ცეფტრიაქსონი თურქეთი
ტრიაქსონი ი/მ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 ცეფტრიაქსონი თურქეთი
ფლოქსანი ხსნარი საინფუზიო 200მგ/100მლ ფლაკონი #1 ოფლოქსაცინი თურქეთი
ფლოქსანი ტაბლეტი 200მგ #10 ოფლოქსაცინი თურქეთი
ფლოქსანი ტაბლეტი 400მგ #5 ოფლოქსაცინი თურქეთი
ფლუნოლი კაფსულა 150მგ #1 ფლუკონაზოლი თურქეთი
ზოლადექსი კანქვეშა კაფსულა 10.8მგ შპრიც-აპლიკატორი #1 გოზერელინი დიდი ბრიტანეთი
ზოლადექსი კანქვეშა კაფსულა 3.6მგ შპრიც-აპლიკატორი #1 გოზერელინი დიდი ბრიტანეთი
კასოდექსი ტაბლეტი 50მგ #28 ბიკალუტამიდი დიდი ბრიტანეთი
ნოლვადექსი-დ ® ტაბლეტი 20მგ #30 ტამოქსიფენი დიდი ბრიტანეთი
ადრიბლასტინი სწრაფადხსნადი ლიოფილიზატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ ფლაკონი #1 დოქსორუბიცინი იტალია
ადრიბლასტინი სწრაფადხსნადი ლიოფილიზატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 50მგ ფლაკონი #1 დოქსორუბიცინი იტალია
დალაცინი-C ფოსფატი ხსნარი საინექციო 150მგ/1მლ 2მლ ამპულა #1 კლინდამიცინი ამერიკის შეერთებული შტატები
დალაცინი-C ფოსფატი ხსნარი საინექციო 150მგ/1მლ 4მლ ამპულა #1 კლინდამიცინი ამერიკის შეერთებული შტატები
დალაცინი კაფსულა 150მგ #16 კლინდამიცინი საფრანგეთი
დალაცინი კაფსულა 300მგ #16 კლინდამიცინი საფრანგეთი
დალაცინი კრემი ვაგინალური 2% 20გრ ტუბი #1 კლინდამიცინი ამერიკის შეერთებული შტატები
დეპო-მედროლი ® სუსპენზია საინექციო 40მგ/1მლ ფლაკონი #1 მეთილპრედნიზოლონი გერმანია
დეპო-მედროლი სუსპენზია საინექციო 80მგ/2მლ ფლაკონი #1 მეთილპრედნიზოლონი ბელგია
დეპო-პროვერა სუსპენზია საინექციო 500მგ/3.3მლ ფლაკონი #1 მედროქსიპროგესტერონი ბელგია
დოსტინექსი ტაბლეტი 0.5მგ #2 კაბერგოლინი იტალია
დოსტინექსი ტაბლეტი 0.5მგ #8 კაბერგოლინი იტალია
ლინკოცინი ხსნარი საინექციო 30% 2მლ ამპულა #1 ლინკომიცინის ჰიდროქლორიდი ბელგია
მედროლი ტაბლეტი 16მგ #50 მეთილპრედნიზოლონი იტალია
მედროლი ტაბლეტი 4მგ #30 მეთილპრედნიზოლონი იტალია
მეტოტრექსატი ხსნარი საინექციო 50მგ ფლაკონი #1 მეტოტრექსატი ბელგია
მინიდიაბი ტაბლეტი 5მგ #30 გლიპიზიდი იტალია
ნაქსოჯინი ტაბლეტი 500მგ #6 ნიმორაზოლი იტალია
პროვერა ტაბლეტი 500მგ #30 მედროქსიპროგესტერონი იტალია
სერმიონი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 4მგ ფლაკონი+გამხსნელი 4მლ #4 ნიცერგოლინი იტალია
სერმიონი ტაბლეტი 5მგ #30 ნიცერგოლინი იტალია
სერმიონი ტაბლეტი 10მგ #50 ნიცერგოლინი იტალია
სერმიონი ტაბლეტი 30მგ #30 ნიცერგოლინი იტალია
სოლუ-მედროლი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 40მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 მეთილპრედნიზოლონი ბელგია
სოლუ-მედროლი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 125მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 მეთილპრედნიზოლონი ბელგია
სოლუ-მედროლი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 500მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 მეთილპრედნიზოლონი ბელგია
სოლუ-მედროლი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 მეთილპრედნიზოლონი ბელგია
უნიკაპი-M ტაბლეტი #30 პოლივიტამინები დანია
უნიკაპი-T ტაბლეტი #30 პოლივიტამინები დანია
ფარმორუბიცინი სწრაფადხსნადი ლიოფილიზატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 10მგ ფლაკონი #1 ეპირუბიცინის ჰიდროქლორიდი იტალია
ფარმორუბიცინი სწრაფადხსნადი ლიოფილიზატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 50მგ ფლაკონი #1 ეპირუბიცინის ჰიდროქლორიდი იტალია
ქსალატანი წვეთები თვალის 0.005% 2.5მლ ფლაკონი #1 ლატანოპროსტი ბელგია
არომატ-ხელის კრემი გლიცერინით 44გ უკრაინა
შპრიცი 50/60მლ დგუშით 18G (1.2X40მმ) კათეტერის /ჟანე/ #1 შპრიცი გერმანია
ციტოზარი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 100მგ ფლაკონი+გამხსნელი 5მლ #1 ციტარაბინი იტალია
ციტოზარი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 500მგ ფლაკონი+გამხსნელი 10მლ #1 ციტარაბინი იტალია
ზოფრანი ხსნარი საინექციო 4მგ/2მლ ამპულა #1 ონდანსეტრონი იტალია
ზოფრანი ხსნარი საინექციო 8მგ/4მლ ამპულა #5 ონდანსეტრონი იტალია
ზოფრანი ტაბლეტი 4მგ #10 ონდანსეტრონი პოლონეთი
ბონდრონატი კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 2მგ/2მლ ფლაკონი #1 იბანდრონატის მჟავა გერმანია
ნეუპოგენი ® ხსნარი საინექციო 30 მლნ სე/0.5მლ მზა შპრიცი #1 ფილგრასტიმი შვეიცარია
რეკორმონი ხსნარი საინექციო 2000სე/0.3მლ მზა შპრიცი #6 ერითროპოეტინი /ეპოეტინ ბეტა/ გერმანია
როფერონი A ხსნარი საინექციო 3მლნ სე/0.5მლ მზა შპრიცი #1 ინტერფერონ ალფა-2a შვეიცარია
ქსელოდა ტაბლეტი 500მგ #120 კაპეციტაბინი მექსიკა
ჰერცეპტინი ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 440მგ ფლაკონი+გამხსნელი 20მლ #1 ტრასტუზუმაბი ამერიკის შეერთებული შტატები
გემზარი ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 გემციტაბინი საფრანგეთი
გემზარი ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 200მგ ფლაკონი #1 გემციტაბინი საფრანგეთი
ასპირინი ტაბლეტი 500მგ /საქ/ #10 აცეტილსალიცილის მჟ საქართველო
ბონეფოსი კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 60მგ/1მლ 5მლ ამპულა #5 კლოდრონის მჟ ფინეთი
ბონეფოსი კაფსულა 400მგ #100 კლოდრონის მჟ ფინეთი
ფემარა ® ტაბლეტი 2.5მგ #30 ლეტროზოლი შვეიცარია
ვინკრისტინი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 ვინკრისტინი ინდოეთი
ვენორუტონი გელი 2% 40გრ ტუბი #1 რუტოზიდი შვეიცარია
ვეროშპირონი კაფსულა 100მგ #30 სპირონოლაქტონი უნგრეთი
პროქტო-გლივენოლი კრემი 50მგ+20მგ/1გრ 30გრ ტუბი #1 ტრიბენოზიდი+ლიდოკაინი შვეიცარია
პროქტო-გლივენოლი სანთელი 400მგ+40მგ #10 ტრიბენოზიდი+ლიდოკაინი საფრანგეთი
სინეკოდი სიროფი 7.5მგ/5მლ 200მლ ფლაკონი #1 ბუტამირატი შვეიცარია
სინეკოდი წვეთები 5მგ/1მლ 20მლ ფლაკონი #1 ბუტამირატი შვეიცარია
ტავეგილი ტაბლეტი 1მგ #20 კლემასტინი იტალია
თერმომეტრი ელექტრო ECT-3 (ფიგურიანი) #1 თერმომეტრი ჩინეთი
ფლუპამიდი SR ტაბლეტი 1.5მგ #30 ინდაპამიდი თურქეთი
5-ნოკი ტაბლეტი 50მგ #50 ნიტროქსოლინი სლოვენია
ატფ ხსნარი საინექციო 1% 1მლ ამპულა #10 ადენოზინტრიფოსფორმჟავა უკრაინა
აბაქტალი ხსნარი საინექციო 80მგ/1მლ 5მლ ამპულა #10 პეფლოქსაცინი სლოვენია
აბაქტალი ტაბლეტი 400მგ #10 პეფლოქსაცინი სლოვენია
აბუსალათინის ზეთი ხსნარი 30გრ ფლაკონი #1 აბუსალათინის ზეთი რუსეთის ფედერაცია
აბუსალათინის ზეთი ხსნარი 50მლ ფლაკონი #1 აბუსალათინის ზეთი უკრაინა
ციკლოფერონი ხსნარი საინექციო 12.5% 2მლ ამპულა #5 ციკლოფერონი რუსეთის ფედერაცია
აგაპურინი დრაჟე 100მგ #60 პენტოქსიფილინი სლოვაკეთი
აგაპურინი ტაბლეტი 400მგ #20 პენტოქსიფილინი სლოვაკეთი
ადალატი ოსმო რეტარდი ტაბლეტი 30მგ #28 ნიფედიპინი გერმანია
ადალატი სლ ტაბლეტი 20მგ #30 ნიფედიპინი გერმანია
ადაპტოლი ტაბლეტი 300მგ #20 მებიკარი საქართველო
ციკლოფერონი ტაბლეტი 150მგ #10 ციკლოფერონი რუსეთის ფედერაცია
ადელფანი პლიუსი ტაბლეტი #100 რეზერპინი+დიჰიდრალაზინი+ჰიდროქლორთიაზიდი ინდოეთი
ადენო-რიცი კაფსულა #20 ჯუჯა პალმა+ჭინჭარი+აფრიკული ქლიავი საქართველო
ადვანტანი ემულსია 0.1% 20გრ ტუბი #1 მეთილპრედნიზოლონის აცეპონატი იტალია
ადვანტანი მალამო 0.1% 15გრ ტუბი #1 მეთილპრედნიზოლონის აცეპონატი იტალია
ციკლოფოსფანი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 200მგ ფლაკონი #1 ციკლოფოსფამიდი უკრაინა
ადვილი ტაბლეტი 200მგ #10 იბუპროფენი იტალია
ადიპინი ტაბლეტი 5მგ #30 ამლოდიპინი საქართველო
ადიპინი ტაბლეტი 10მგ #30 ამლოდიპინი საქართველო
ადონის ბრომი ტაბლეტი #25 ცხვირისატეხელა+კალიუმის ბრომიდი ბელარუსი
ადრენალინი-დარნიცა ი/მ ი/ვ ხსნარი საინექციო 0.18% 1მლ ამპულა #10 ეპინეფრინი უკრაინა
აევიტი კაფსულა 100000სე+100მგ #30 რეტინოლი+ალფატოკოფეროლი რუსეთის ფედერაცია
ავეკორი ტაბლეტი 5მგ #30 ბისოპროლოლი საქართველო
ავეკორი ტაბლეტი 10მგ #30 ბისოპროლოლი საქართველო
აველოქსი ხსნარი საინფუზიო 400მგ/250მლ ფლაკონი #1 მოქსიფლოქსაცინი გერმანია
აველოქსი ტაბლეტი 400მგ #5 მოქსიფლოქსაცინი გერმანია
ავექსონი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 ცეფტრიაქსონი საქართველო
აზალი კაფსულა #30 მულტივიტამინები ესპანეთი
აზატრილი კაფსულა 250მგ #8 აზითრომიცინი ბულგარეთი
აზიმაკი კაფსულა 250მგ #6 აზითრომიცინი საქართველო
აზიმაკი კაფსულა 500მგ #3 აზითრომიცინი საქართველო
აზიტრომიცინი კაფსულა 250მგ #10 აზითრომიცინი საქართველო
კანპოლი-ტრუსი ორსულთა M 26/208 პოლონეთი
აზოპტი წვეთები თვალის 10მგ/1მლ 5მლ ფლაკონი #1 ბრინზოლამიდი ბელგია
ოფთავიჟენი ტაბლეტი 100მგ #30 მოცვის ექსტრაქტი თურქეთი
ალბუმინი ხსნარი საინფუზიო 20% 100მლ ფლაკონი #1 ალბუმინი ადამიანის უნგრეთი
ალბუმინი ხსნარი საინფუზიო 20% 100მლ ფლაკონი /უნგ/ #1 ალბუმინი ადამიანის უნგრეთი
ალბუმინი (ალბუნორმი) ხსნარი საინფუზიო 20% 50მლ ფლაკონი /ავსტ/ #1 ალბუმინი ადამიანის ავსტრია
ალბუმინი ხსნარი საინფუზიო 20% 50მლ ფლაკონი #1 ალბუმინი ადამიანის იტალია
ალბუმინი ხსნარი საინფუზიო 20% 50მლ ფლაკონი /უნგ/ #1 ალბუმინი ადამიანის უნგრეთი
სპერექსი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 125მგ/5მლ 60მლ ფლაკონი #1 ცეფაკლორი საქართველო
ალბუმინი ხსნარი საინფუზიო 10% 100მლ ფლაკონი #1 ალბუმინი ადამიანის უკრაინა
კატაფასტი ფხვნილი ორალური ხსნარის მოსამზადებლად 50მგ პაკეტი #3 დიკლოფენაკი კალიუმის იტალია
ალბუციდი-ლიქვო წვეთები თვალის 20% 5მლ ფლაკონი #1 სულფაცილნატრიუმი სომხეთი
ალბუციდი /სულფაცილი/ წვეთები თვალის 30% 10მლ ფლაკონი #1 სულფაცილნატრიუმი ყაზახეთი
ალერინი ტაბლეტი 4მგ #30 ქლორფენირამინი საქართველო
ალეროლი ტაბლეტი 10მგ #10 ცეტირიზინი თურქეთი
ალერტეკი ტაბლეტი 10მგ #10 ცეტირიზინი საქართველო
ალერტეკი ტაბლეტი 10მგ #20 ცეტირიზინი საქართველო
ალერფასტი ტაბლეტი 120მგ #10 ფექსოფენადინი საქართველო
ალერფასტი ტაბლეტი 180მგ #10 ფექსოფენადინი საქართველო
ალთეს სიროფი 5% 125გრ ფლაკონი #1 ალთე/ტუხტი/ პოლონეთი
რუბიტალ ფორტე მალინით სიროფი 6% 125გრ ფლაკონი #1 ალთე/ტუხტი/+მალინა პოლონეთი
ალკაინი წვეთები თვალის 0.5% 15მლ ფლაკონი #1 პროქსიმეტაკაინი ბელგია
ალკონოლი ტაბლეტი #20 ყურძნის კლერტი ბიოფლავანოიდები საქართველო
ალმაგელი A სუსპენზია 170მლ ფლაკონი #1 ალუმინის ჰიდროქსიდი+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი+ბენზოკაინი ბულგარეთი
ალმაგელი სუსპენზია 170მლ ფლაკონი #1 ალუმინის ჰიდროქსიდი+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი ბულგარეთი
გინგოლი ტაბლეტი 50მგ #50 გინკგო ბილობა ავსტრია
ტერცეფი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 ცეფტრიაქსონი ბულგარეთი
ალოეს ექსტრაქტი ხსნარი საინექციო 1მლ ამპულა /ბიოპ/ #10 ალოეს ექსტრაქტი საქართველო
ალოეს ექსტრაქტი ხსნარი საინექციო 1მლ ამპულა /საქ/ #10 ალოეს ექსტრაქტი საქართველო
ალოეს წვენი ხსნარი 50მლ ფლაკონი #1 ალოეს ექსტრაქტი საქართველო
ალომიდი წვეთები თვალის 0.1% 5მლ ფლაკონი #1 ლოდოქსამიდი ბელგია
ალოპურინოლი ტაბლეტი 100მგ #50 ალოპურინოლი უკრაინა
ალოხოლი ტაბლეტი #10 ნაღველი შესქელებული+ნიორი+ჭინჭარი+ნახშირი რუსეთის ფედერაცია
გლუკომეტრი ფაინტესტი ლურჯი #1 კორეის რესპუბლიკა
ალოხოლი ტაბლეტი /უკრ/ #50 ნაღველი შესქელებული+ნიორი+ჭინჭარი+ნახშირი უკრაინა
ბეიბი ონო-პირსახოცი აბაზანის 76X76 ცისფერი 169/01 პოლონეთი
სალბუტამოლი სიროფი 2მგ/5მლ 100მლ ფლაკონი #1 სალბუტამოლი პოლონეთი
ალფლუტოპი ® ხსნარი საინექციო 1მლ ამპულა #10 ზღვის ორგანიზმების ბიოაქტიური კონცენტრატი რუმინეთი
ალფლუტოპი გელი 30გრ ტუბი #1 ზღვის ორგანიზმების ბიოაქტიური კონცენტრატი რუმინეთი
ამარილი ტაბლეტი 1მგ #30 გლიმეპირიდი გერმანია
ამარილი ტაბლეტი 2მგ #30 გლიმეპირიდი ლატვია
ამარილი ტაბლეტი 3მგ #30 გლიმეპირიდი გერმანია
ამარილი ტაბლეტი 4მგ #30 გლიმეპირიდი გერმანია
ამბენე ხსნარი საინექციო 2მლ+1მლ ამპულა #3 ფენილბუტაზონი+ციანკობალამინი+დექსამეტაზონი გერმანია
ამბენე ხსნარი საინექციო მზა შპრიცი #3 ფენილბუტაზონი+ციანკობალამინი+დექსამეტაზონი გერმანია
ამბრობენე ხსნარი საინექციო 7.5მგ/1მლ 2მლ ამპულა #5 ამბროქსოლი გერმანია
ამბრობენე ტაბლეტი 30მგ #20 ამბროქსოლი გერმანია
ამბროქსოლი ტაბლეტი 30მგ /ბელ/ #20 ამბროქსოლი ბელარუსი
გლუკომეტრი გლუკოლაბი ავტო კოდით #1 კორეის რესპუბლიკა
ამინალონი ტაბლეტი 250მგ #100 გამა-ამინოერბოს მჟავა რუსეთის ფედერაცია
პამპერსი 11-16კგ ზ-5 6919 #54 საფენი საბავშვო თურქეთი
ამინოსოლი ხსნარი საინფუზიო 800კკალ 500მლ ფლაკონი #1 ამინომჟავები იუგოსლავია
დ.ტ. კალენდულას მალამო 50გრ ფლაკონი #1 გულყვითელა გერმანია
ამიტრიპტილინი-ნიკომედი ტაბლეტი 10მგ #50 ამიტრიპტილინი დანია
ამიტრიპტილინი-ნიკომედი ტაბლეტი 25მგ #50 ამიტრიპტილინი ესტონეთი
ამიტრიპტილინი ტაბლეტი 25მგ #50 ამიტრიპტილინი სლოვაკეთი
ამოქსიკლავი ი/ვ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ+200მგ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი+კლავულანი სლოვენია
ამოქსიკლავი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 156.25მგ/5მლ 100მლ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი+კლავულანი სლოვენია
ამოქსიკლავი ტაბლეტი 250მგ+125მგ #15 ამოქსიცილინი+კლავულანი სლოვენია
ამოქსიკლავი ტაბლეტი 500მგ+125მგ #15 ამოქსიცილინი+კლავულანი სლოვენია
კოლდაქტი ფლუ პლიუსი ტაბლეტი #4 პარაცეტამოლი+ქლორფენირამინი+ბრომგექსინი+ეფედრინი ინდოეთი
ლესკოლი XL ტაბლეტი 80მგ #28 ფლუვასტატინი ესპანეთი
ამოქსიცილინი კაფსულა 500მგ #10 ამოქსიცილინი გერმანია
ამოქსიცილინი /დურამ/ კაფსულა 500მგ #10 ამოქსიცილინი კვიპროსი
ამოქსიცილინი /დურამ/ ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 125მგ/5მლ 60მლ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი კვიპროსი
ამოქსიცილინი(მოქსივიტი) ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 250მგ/5მლ 60მლ #1 ამოქსიცილინი ისრაელი
ამოქსიცილინი(მოქსივიტი) კაფსულა 500მგ #10 ამოქსიცილინი ისრაელი
ამპიოქსი კაფსულა 250მგ #10 ამპიცილინი+ოქსაცილინი ბელარუსი
დიკლოფეროლი ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საქართველო
ვიტ A /რეტინოლ აცეტატი/ ხსნარი ზეთოვანი 3.44% 10მლ ფლაკონი #1 რეტინოლი უკრაინა
ამპიოქსი ნ/მ ი/ვ ი/მ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 500მგ ფლაკონი #1 ამპიცილინი+ოქსაცილინი უკრაინა
ამპისიდი ი/მ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1500მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ თურქეთი
ამპისიდი ი/მ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 375მგ ფლაკონი+გამხსნელი #1 სულტამიცილინი /ამპიცილინი+სულბაქტამი/ თურქეთი
ომეპრაზოლი კაფსულა 20მგ /ქართ/ #10 ომეპრაზოლი საქართველო
ს/მც გულყვითელას ყვავილი 30გრ #1 გულყვითელა საქართველო
ანტირაბ იმუნოგლობულინი ხსნარი საინექციო 5მლ ამპულა #5 იმუნოგლობულინი ანტირაბიული უკრაინა
ბეიბი ონო-ღრძილების საჭრელი ცხვარი 996 პოლონეთი
ბალზამი "ვარსკვლავი" უნივერს 15გ #1 ვაზელინი+ლანოლინი+ქაფური+მენტოლი+პროპილენგლიკოლი+დარიჩინის ზეთი+ევკალიპტის ზეთი+პიტნის ზეთი+მეთილსალიცილატი+ცვილის ზეთი უკრაინა
ამპიცილინი კაფსულა 500მგ /კვიპ/ #10 ამპიცილინი კვიპროსი
ამპიცილინი კაფსულა 500მგ /საქ/ #10 ამპიცილინი საქართველო
ჰიპი წვენი სხვადასხვა ვიტამინით BIO /4თვ/ 200.0 8022 წვენი ავსტრია
ამპიცილინი ნ/მ ი/მ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 500მგ ფლაკონი #1 ამპიცილინი საქართველო
ამპიცილინი ნ/მ ი/ვ ი/მ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 500მგ ფლაკონი #1 ამპიცილინი უკრაინა
ამპიცილინი ტაბლეტი 250მგ #10 ამპიცილინი ბელარუსი
ამტასი ტაბლეტი 5მგ #30 ამლოდიპინი საქართველო
ამტასი ტაბლეტი 10მგ #10 ამლოდიპინი ინდოეთი
ანავენოლი დრაჟე #60 დიჰიდროერგოკრისტინის მეზილატი+ესკულინი+რუტოციდი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ანალგინი ხსნარი საინექციო 50% 2მლ ამპულა /ბელ/ #10 მეტამიზოლ ნატრიუმი ბელარუსი
ანალგინი ხსნარი საინექციო 50% 1მლ ამპულა #10 მეტამიზოლ ნატრიუმი უკრაინა
ანალგინი დარნიცა ტაბლეტი 500მგ #10 მეტამიზოლ ნატრიუმი უკრაინა
არბიდოლი ტაბლეტი 50მგ #10 არბიდოლი რუსეთის ფედერაცია
ანალგინი ტაბლეტი 500მგ #20 მეტამიზოლ ნატრიუმი ბულგარეთი
ანალგოსი კრემი 50გრ ტუბი #1 პროპილნიკოტინატი გერმანია
ანაპრილინი ტაბლეტი 10მგ #20 პროპრანოლოლი საქართველო
პარტუსისტენი ხსნარი საინექციო 50მკგ/1მლ 10მლ ამპულა #5 ფენოტეროლი გერმანია
ბებე კონ - ჭურჭელი მცირე თავსახურით კოკოტი მიკროტ 1221 საფრანგეთი
ასისტი სიროფი 200მგ/5მლ 150მლ ფლაკონი #1 აცეტილცისტეინი თურქეთი
გლუკომეტრი ფაინტესტის ავტო კოდით ჩხირი #25 კორეის რესპუბლიკა
ანდროკური ტაბლეტი 10მგ #15 ციპროტერონი გერმანია
ანესთეზოლის სანთელი რექტალური #10 ბენზოკაინი რუსეთის ფედერაცია
ნორმოკიდი ფიტო სიროფი 150მლ ფლაკონი #1 კამის ზეთი+კვლიავის ზეთი+დარიჩინის ზეთი+ილის ზეთი+პიტნის ზეთი თურქეთი
ბ/დ კაპილარი ტაბლეტი #50 დეჰიდროკვერცეტინი რუსეთის ფედერაცია
ანსალიტი ლოსიონი 100მლ ფლაკონი #1 თავშავა+ორკბილა+მამულა+ნეგო საქართველო
ნოვო ნორმი ტაბლეტი 1მგ #30 რეპაგლინიდი დანია
ანტი-ანგინი ტაბლეტი საწუწნი #20 ქლორჰექსიდინი+ტეტრაკაინი+ასკორბინის მჟავა ნიდერლანდები
ანტიგრიპინი ტაბლეტი შუშხუნა 500მგ+10მგ+200მგ #10 პარაცეტამოლი+ქლორფენამინი+ასკორბინის მჟ პოლონეთი
ანტიგრიპინი საბავშვო ტაბლეტი შუშხუნა 250მგ+3მგ+50მგ #10 პარაცეტამოლი+ქლორფენამინი+ასკორბინის მჟ პოლონეთი
ანტიბიოპტალი წვეთები თვალის 10მლ ფლაკონი #1 ნეომიცინი+ქლორამფენიკოლი იტალია
ანტიკოლი ტაბლეტი 500მგ #30 დისულფირამი პოლონეთი
ანტიპარკინი ტაბლეტი 250მგ+25მგ #50 ლევოდოპა+კარბიდოპა საქართველო
ჰელის-მეტრო-ადნექსი ხსნარი საინექციო 1.1მლ ამპულა #5 ჰომეოპათიური კომბ. პრეპარატი გერმანია
ანტისოლი ემულსია 50გრ ტუბი #1 მენთოლი+მიხაკის ხის ზეთი+არნიკას ექსტრაქტი პოლონეთი
ანტისტრუმინი-დარნიცა ტაბლეტი 100მკგ #50 კალიუმის იოდიდი უკრაინა
ანუზოლი სანთელი რექტალური #10 ქსეროფორმი+შმაგას ექსტრაქტი+თუთია+გლიცერინი რუსეთის ფედერაცია
აპერისანი გელი 10გრ ტუბი #1 სალბის ფოთლების თხიერი ექსტრაქტი გერმანია
აპიზარტრონი მალამო 20გრ ტუბი #1 ფუტკრის შხამი+მეთილსალიცილატი გერმანია
აპილაკი გრინდექსი ტაბლეტი 10მგ #25 ფუტკრის რძის დედო ლატვია
აპროველი ტაბლეტი 150მგ #14 ირბესარტანი საფრანგეთი
აპროველი ტაბლეტი 300მგ #14 ირბესარტანი საფრანგეთი
ნოვო ნორმი ტაბლეტი 2მგ #30 რეპაგლინიდი დანია
არუთიმოლი წვეთები თვალის 0.25% 5მლ ფლაკონი #1 თიმოლოლი გერმანია
არუთიმოლი წვეთები თვალის 0.5% 5მლ ფლაკონი #1 თიმოლოლი გერმანია
ასთმოპენტი აეროზოლი საინჰალაციო 75მგ/1დოზა 400დოზა ფლაკონი #1 ორციპრენალინის სულფატი პოლონეთი
ასკორუტინი ტაბლეტი 50მგ+50მგ #10 ასკორბინის მჟ+რუტინი უკრაინა
ფუნგოლონი კაფსულა 100მგ #16 ფლუკონაზოლი ბულგარეთი
ასკორუტინი ტაბლეტი 50მგ+50მგ #50 ასკორბინის მჟ+რუტინი რუსეთის ფედერაცია
ასკოფენი პ ტაბლეტი /საქ/ #10 აცეტილსალიცილის მჟ+პარაცეტამოლი+კოფეინი საქართველო
ასკოფენი ლ ტაბლეტი #10 აცეტილსალიცილის მჟ+პარაცეტამოლი+კოფეინი უკრაინა
ოქსილიკი კაფსულა #20 ვიტ ე+ვიტ ც+სელენი+ლიკოპინი გერმანია
ასპარკამი ტაბლეტი 175მგ+175მგ #10 მაგნიუმის ასპარტატი+კალიუმის ასპარტატი უკრაინა
ასპარკამი ტაბლეტი 175მგ+175მგ #50 მაგნიუმის ასპარტატი+კალიუმის ასპარტატი უკრაინა
ასპირინი კარდიო ტაბლეტი 100მგ #20 აცეტილსალიცილის მჟ გერმანია
ასპირინი კარდიო ტაბლეტი 300მგ #20 აცეტილსალიცილის მჟ გერმანია
ასპირინი ტაბლეტი 100მგ #20 აცეტილსალიცილის მჟ გერმანია
ასპირინი ტაბლეტი 500მგ #10 აცეტილსალიცილის მჟ გერმანია
ასპირინი ტაბლეტი 500მგ /ბელ/ #10 აცეტილსალიცილის მჟ ბელარუსი
ფუნგოლონი კაფსულა 50მგ #8 ფლუკონაზოლი ბულგარეთი
ასპირინი C ტაბლეტი შუშხუნა 400მგ+240მგ #10 აცეტილსალიცილის მჟ+ასკორბინის მჟ გერმანია
ასპირინი(თერაპინი) ტაბლეტი 325მგ #100 აცეტილსალიცილის მჟ ამერიკის შეერთებული შტატები
დრამინა ტაბლეტი 50მგ #5 დიმენჰიდრინატი ხორვატია
ატენოლოლი-ნიკომედი ტაბლეტი 50მგ #30 ატენოლოლი გერმანია
აუგმენტინი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 228მგ/5მლ 70მლ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი+კლავულანი დიდი ბრიტანეთი
ატრიკანი კაფსულა 250მგ #8 ტენონიტროზოლი საფრანგეთი
ატროვენტი N აეროზოლი საინჰალაციო 20მკგ/1დოზა 200დოზა ფლაკონი #1 იპრატროპიუმის ბრომიდი გერმანია
ატროპინის სულფატი ხსნარი საინექციო 0.1% 1მლ ამპულა #10 ატროპინი უკრაინა
ატროპინის სულფატი წვეთები თვალის 1% 5მლ ფლაკონი #1 ატროპინი უკრაინა
აუგმენტინი ი/ვ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 600მგ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი+კლავულანი დიდი ბრიტანეთი
აუგმენტინი ი/ვ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1200მგ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი+კლავულანი დიდი ბრიტანეთი
აუგმენტინი ტაბლეტი 875მგ+125მგ #14 ამოქსიცილინი+კლავულანი დიდი ბრიტანეთი
აუგმენტინი ტაბლეტი 500მგ+125მგ #14 ამოქსიცილინი+კლავულანი დიდი ბრიტანეთი
აურობინი მალამო 20გრ ტუბი #1 პრედნიზოლონი+ლიდოკაინი+პანთენოლი+ტრიკლოზანი უნგრეთი
აქვა მარისი წვეთები ცხვირის 10მლ ფლაკონი /0თვ-დან/ #1 ზღვის წყალი /იზოტონური/ ხორვატია
აქვა მარისი სტრონგი სპრეი ცხვირის 30მლ ფლაკონი #1 ზღვის წყალი /იზოტონური/ ხორვატია
აქტიფედი სიროფი 1.25მგ+30მგ/5მლ 100მლ ფლაკონი #1 ტრიპროლიდინი+ფსევდოეფედრინი გერმანია
აქტიფედი ტაბლეტი 2.5მგ+60მგ #12 ტრიპროლიდინი+ფსევდოეფედრინი გერმანია
ალკა-ზელტცერი ტაბლეტი შუშხუნა #10 აცეტილსალიცილის მჟ+ ლიმონმჟავა+ნატრ.ბიკარბონატი გერმანია
აქტიფერინი კაფსულა 300მგ #20 რკინის სულფატი გერმანია
აქტიფერინი სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 რკინის სულფატი გერმანია
აქტიფერინი წვეთები 30მლ ფლაკონი #1 რკინის სულფატი გერმანია
ეთანოლი სამედიცინო ხსნარი 95% 100მლ ფლაკონი #1 ეთანოლი საქართველო
გლუკოზა ხსნარი საინფუზიო 5% 500მლ პაკეტი პვქ /სომ/ #1 გლუკოზა სომხეთი
აქტოვეგინი ხსნარი საინექციო 40მგ/1მლ 5მლ ამპულა #5 ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი ავსტრია
აქტოვეგინი ხსნარი საინექციო 40მგ/1მლ 2მლ ამპულა #25 ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი ავსტრია
აქტოვეგინი ტაბლეტი 200მგ #50 ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი გერმანია
აქტოვეგინი გელი თვალის 20% 5გრ ტუბი #1 ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი ავსტრია
აქტოვეგინი კრემი 5% 20გრ ტუბი #1 ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი ავსტრია
აქტოვეგინი მალამო 5% 20გრ ტუბი #1 ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი ავსტრია
აქტოვეგინი გელი 20% 20გრ ტუბი #1 ხბოს სისხლისაგან დამზ. დეპროტინ. ჰემოდიალიატი ავსტრია
აციდოფილუსი კაფსულა #100 ლაქტობაქტერიები ამერიკის შეერთებული შტატები
ნატრიუმის ქლორიდი ხსნარი საინფუზიო 0.9% 500მლ /ბრაუნი/ #1 ნატრიუმის ქლორიდი გერმანია
აციკლოვირი /აციკი/ კრემი 5% 2გრ ტუბი #1 აციკლოვირი გერმანია
აციკლოვირი მალამო 5% 10გრ ტუბი #1 აციკლოვირი რუსეთის ფედერაცია
ბამბა სამედიცინო 50გრ /უზბ/ #1 ბამბა უზბეკეთი
აცც ტაბლეტი შუშხუნა 100მგ #20 აცეტილცისტეინი გერმანია
აცც ფხვნილი 200მგ პაკეტი #20 აცეტილცისტეინი გერმანია
აცც ტაბლეტი შუშხუნა 200მგ #20 აცეტილცისტეინი გერმანია
აცც ლონგი ფხვნილი 600მგ პაკეტი #6 აცეტილცისტეინი გერმანია
აცც ლონგი ტაბლეტი შუშხუნა 600მგ #10 აცეტილცისტეინი გერმანია
ბ-კომპლექსი ხსნარი საინექციო 2მლ ამპულა #10 თიამინი+პირიდოქსინი+რიბოფლავინი+ნიკოტინის მჟ ბულგარეთი
ბ-კომპლექსი ტაბლეტი #20 თიამინი+პირიდოქსინი+რიბოფლავინი+ნიკოტინის მჟ ბულგარეთი
სკიპიდრის შერეული ემულსია 250მლ ტუბი #1 სკიპიდარი რუსეთის ფედერაცია
მულტი-ტაბსი აქტივი ჟენშენით ტაბლეტი #60 მულტივიტამინები იტალია
ნუკი-საწოვ-სარქ, თხ კვებ პატ/ნახვ. ლატექსის N2 9706 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, რძის საშ/ნახვ. ლატექსის N2 9768 გერმანია
ბებე დორ-მატყუარა მრგვალთავიანი თავსახ /12+/ 0742 თურქეთი
კანპოლი-ქიფერი ღამის ქოთანი სრიალის საწ. ფუნქციით "ლუნი თუნზ" ნარინჯისფერი 6040-460/0982 პოლონეთი
კანპოლი-მატყუარა ორთოდონტ სილიკონის 22/508 პოლონეთი
ნუკი-საწოვ-სარქ, ფაფის დიდი ნახვ.ლატექსის N2 9829/7991 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, თხ კვებ პატ/ნახვ. სილიკონის N1 9775 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, ფაფის დიდი ნახვ.სილიკონის N1 9898 გერმანია
ბეიბი ონო-პირსახოცი აბაზანის 100% ბამბის /100X100/ 172 პოლონეთი
ურიაჟი ისეაკი გამწმენდი გელი 50მლ 3325 საფრანგეთი
ნუკი-საწოვ-სარქ, თხ კვებ პატ/ნახვ. სილიკონის N2 0214 გერმანია
კანპოლი-მატყუარა სილიკ ორთოდონტ ბუნება 22/507 პოლონეთი
ნუკი-საწოვ-სარქ, რძის საშ/ნახვ. სილიკონის N2 0276 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, ფაფის დიდი ნახვ.სილიკონის N2 0337 გერმანია
ნუკი-ბოთლი შუშა 120მლ+საწ.ლატ 8809 გერმანია
კანპოლი-კოვზი სილიკონის პატარა 21/488 4887 პოლონეთი
ნუკი-სასაჩუქრე ნაკრ "ბეიბი ბლუ" 0137 გერმანია
ნუკი-ბოთლი შუშა 125მლ-საწ.ლატ 5346 გერმანია
სუავინექსი მატყუარა ლატექსის ფიზიოლოგიური ვარდისფერი /4თვ+/ 8070 ესპანეთი
სუავინექსი ბოთლი შუშის სილიკონის ანატ. საწ. ლურჯი 240მლ /0-6თვ/ 3501 ესპანეთი
კანპოლი-მაკრატელი უსაფრთხო, მოხრილი წვერით 2/810 8101 პოლონეთი
ბეიბი ონო-მატყუარა სილიკონის ანატომიური 1213 პოლონეთი
კანპოლი-ქიფერი ღამის ქოთანი სრიალის საწ. ფუნქციით "მარტორქა" 6041-624/1330 პოლონეთი
ბეიბი ონო-პლედი მიკრობ ორმხ "ბაბლი" ლურჯი 75X100 1404/01 პოლონეთი
ბეიბი ონო-თერმომეტრი აბაზანის " ზღვის ცხენი" 773 თერმომეტრი პოლონეთი
კანპოლი-ჭიქა მოძრავი ტუჩით, არამცურავი ძირით 8217 პოლონეთი
ბეიბი ონო-მატყუარა სილიკონის ანატომიური 1214 პოლონეთი
მოქსინი ტაბლეტი 400მგ #5 მოქსიფლოქსაცინი საქართველო
კანპოლი-მატყუარა სილიკ. მრგვალი "ცხოველები"(6-18თვ) 22/535 5357 პოლონეთი
ბეიბი ონო-დამცავი საშუალება კარის ბლოკირებისთვის 954 პოლონეთი
ბეიბი ონო-გადასაფარებელი ორმხრივი 74X100 კოპლებიანი 820/01 პოლონეთი
კანპოლი-ჩაქუჩი რბილი, ზანზალაკით 2/891 8910 პოლონეთი
კანპოლი-კოვზი სილიკონის დიდი 2/938 9382 პოლონეთი
კანპოლი-აბაზანის სათამაშო "ტრანსპორტი" 9962 2/996 პოლონეთი
ბეიბი ონო-კუბიკი სასწავლო-სათამაშო 863 პოლონეთი
ბეიბი ონო-რბილი სათამაშო ბიჭი /მუსიკალური/ 905 პოლონეთი
ბეიბი ონო-კარის დამცავი 955 #4 პოლონეთი
ბებე დორ-მატყუარა მრგვალთავიანი /0-6თვ/ 0737 თურქეთი
ბებე დორ-მატყუარა მრგვალთავიანი /6-12თვ/ 0738 თურქეთი
ბეიბი-ნოვა "საჩხაკუნო გული" 31107 გერმანია
ბეიბი ონო-წინდა ბავშვის 0-6 577/01 პოლონეთი
ბებე კონ - ბოთლი პოლიპროპილენის 120მლ 4504/4511 საფრანგეთი
ნუკი-ბოთლი პლასტ 110მლ+საწ.სილ 9851 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, ჩაის, პატ/ნახვ. ლატექსის N1 7209 გერმანია
კანპოლი-რბილი კუბიკები 2/817 8170 #6 პოლონეთი
ნუკი-საწოვ-სარქ, რძის საშ/ნახვ. ლატექსის N1 7186 გერმანია
ბეიბი ონო-გადასაფერებელი ნაქარგით 90X110 ვარდისფ 816/01 პოლონეთი
ბეიბი ონო-გადასაფერებელი ნაქარგით 90X110 ყვავილი 815/02 პოლონეთი
ბებე კონ - ჭურჭელი დიდი თავსახურით კოკოტი მიკროტ 1214 საფრანგეთი
კანპოლი-მატყუარა ლატექს. ორთოდონტ."საფარი" (0-6თვ) 22/603 6033 პოლონეთი
კანპოლი-მატყუარა სილიკ. მრგვალი "ცხოველები"(18თვ+) 22/515 5159 პოლონეთი
ვაზოსერკი ტაბლეტი 8მგ #30 ბეტაჰისტინის დიჰიდროქლორიდი თურქეთი
ბებე კონ - მატყუარა ლატექსის 3283/3306 #2 საფრანგეთი
ბეიბი ონო-საჩხარუნო ბუშტი 672 პოლონეთი
ბებე კონ - მატყუარა ლატექსის /18-36თვ/ 3238 #2 საფრანგეთი
კანპოლი-მატყუარა ლატექს. ორთოდონტ."საფარი" (6-18თვ) 22/604 6040 პოლონეთი
ბეიბი ონო-გადასაფერებელი ნაქარგით 813/03 პოლონეთი
ნუკი-საწოვ-სარქ, ფაფის დიდი ნახვ.ლატექსის N1 9669/7908 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, ჩაის, პატ/ნახვ. სილიკონის N1 7537/0097 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, ჩაის, პატ/ნახვ. სილიკონის N2 7568 გერმანია
ნუკი-მატყ "ბედნიერი დღე", დამამშ N1 7834 გერმანია
კანპოლი-ჯამი პლასტმ.მისაწოვრიანი ძირით+კოვზი 3002 21/300 პოლონეთი
ნუკი-მატყ "ბედნიერი დღე", დამამშ N2 7872 გერმანია
ბებე კონ - მუსიკალური რგოლი 1089 გერმანია
ნუკი-მატყ "ბედნიერი პატარა", დამამშ N1 7612 გერმანია
ბეიბი ონო-სათამაშო ღრძილების საჭრელით და ჭყვიტინით 981 პოლონეთი
ბებე დორ-მატყუარა მრგვალთავიანი /12+/ 0739 თურქეთი
ნუკი-მატყ "ბედნიერი პატარა", დამამშ N2 7698 გერმანია
ნუკი-მატყ "ბეიბი ბლუ", ძილის,რგოლით ლატექს N1 4821/9203 გერმანია
ნუკი-მატყ "ბეიბი ბლუ", ძილის,რგოლით ლატექს N2 4944 გერმანია
ბებე კონ - საწოვარა ლატექსის /3თვ+ /ფაფა 1005 #3 გერმანია
კანპოლი-მატყუარა სილიკონის სიმეტრიული 22/541 პოლონეთი
ნუკი-მატყ "ბეიბი როუზ", ძილის,რგოლით ლატექს N1 4760 გერმანია
ბეიბი ონო-კარის დამცავი 400685 #2 გერმანია
ნუკი-მატყ "ბეიბი როუზ", ძილის,რგოლით ლატექს N2 4883 გერმანია
ბეიბი ონო-პაზლი ჭილობი 279 #6 გერმანია
ნუკი-მატყ "სოფთ", დამამშ N2 7735 გერმანია
ბეიბი ონო-მატყუარა სილიკონის ანატომიური 1212 პოლონეთი
ღრუბელა ბალზამი 50გრ ტუბი 0214 #1 ღრუბელა+გულყვითელა+ცხენისწაბლა+მენთოლი რუსეთის ფედერაცია
რინგერი ხსნარი საინფუზიო 500მლ პაკეტი პვქ #1 ნატრიუმის ქლორიდის რთული ხსნარი გერმანია
ციპროფლოქსაცინი წვეთები თვალის 0.3% 10მლ ფლაკონი #1 ციპროფლოქსაცინი სომხეთი
ვაზოსერკი ფორტე ტაბლეტი 16მგ #30 ბეტაჰისტინის დიჰიდროქლორიდი თურქეთი
ბავშვის პუდრა კლასიკური 0539 30გრ #1 ტალკი+თუთიის ჟანგი+სახამებელი რუსეთის ფედერაცია
კანპოლი-მატყუარა მხიარული ბაღი /18თვ+/ 22/561 პოლონეთი
ნუკი-საწოვ-სარქ, რძის საშ/ნახვ. ლატექსის N2 7513 გერმანია
ბაკლოსანი (ბაკლოფენი) ტაბლეტი 10მგ #50 ბაკლოფენი პოლონეთი
ბაკლოსანი (ბაკლოფენი) ტაბლეტი 25მგ #50 ბაკლოფენი პოლონეთი
ბალზამური (ვიშნევსკი) ლინიმენტი 40გრ ტუბი /ბორშაგ/ #1 ქსეროფორმი+კუპრი უკრაინა
ბალზამური (ვიშნევსკი) ლინიმენტი 40გრ ტუბი /ბელ/ #1 ქსეროფორმი+კუპრი ბელარუსი
გლუკოზამინი კაფსულა 400მგ #60 გლუკოზამინი ამერიკის შეერთებული შტატები
ბამბა სამედიცინო 50გრ #1 ბამბა თურქეთი
ნ/მ ზეთი გამწმენდი 125მლ 5512 რუსეთის ფედერაცია
ბინტი არასტ 7X14სმ /სომხ/ #1 ბინტი სომხეთი
ბამბა სტერილური 50გრ /რუს/ #1 ბამბა რუსეთის ფედერაცია
ბარალგინი-უნი ი/ვ ი/მ ხსნარი საინექციო 5მლ ამპულა #5 მეტამიზოლ ნატრიუმი+პიტოფენონი+ფენპივერინი საქართველო
ბარალგეტასი ტაბლეტი #10 მეტამიზოლ ნატრიუმი+პიტოფენონი+ფენპივერინი იუგოსლავია
ხელთათმანი სტერ N8 L ხელთათმანი
ს/მც მუხის ქერქი 50გრ #1 მუხის ქერქი საქართველო
ბატრაფენი კრემი ვაგინალური 1% 40გრ ტუბი #1 ციკლოპიროქსი გერმანია
ბატრაფენი კრემი 1% 15გრ ტუბი #1 ციკლოპიროქსი ინდოეთი
ბატრაფენი ლაქი ფრჩხილის 8% 3გრ ფლაკონი #1 ციკლოპიროქსი გერმანია
ბაქტისუპტილი კაფსულა 35მგ #20 სპორები საფრანგეთი
ბაქტიფლოქსი ტაბლეტი 250მგ #10 ციპროფლოქსაცინი შვეიცარია
ბაქტიფლოქსი ტაბლეტი 500მგ #10 ციპროფლოქსაცინი შვეიცარია
ბაქტოქსი კაფსულა 500მგ #12 ამოქსიცილინი საფრანგეთი
ბაქტოქსი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 125მგ/5მლ 60მლ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი საფრანგეთი
ბაქტოქსი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 250მგ/5მლ 60მლ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი საფრანგეთი
დ.მ. ავსტ ჩაის ხის ზეთის შამპუნი 250მლ ფლაკონი #1 ავსტრალიური ჩაის ხის ზეთი+დექსპანთენოლი+ელასტონი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ბაქტრიმ ფორტე ტაბლეტი 800მგ+160მგ #10 კო-ტრიმოქსაზოლი მექსიკა
ბებინოსი წვეთები 30მლ ფლაკონი #1 კამა+გვირილა+ქინძი გერმანია
ბეთიოლის სანთელი #10 შმაგა+იხთიოლი რუსეთის ფედერაცია
ბებიდენტი ხსნარი 10მლ #1 ბენზოკაინი გერმანია
დისნეი ჰანას თვალის ტენი 509621 ბელგია
ბეკლოჯეტი სპრეი საინჰალაციო 250მკგ/1დოზა 200დოზა ფლაკონი #1 ბეკლომეტაზონის დიპროპიონატი საფრანგეთი
ბეკონაზე სპრეი ცხვირის 50მკგ/1დოზა 200დოზა ფლაკონი #1 ბეკლომეტაზონის დიპროპიონატი პოლონეთი
დისნეი ჯუჯა მოცეკვავე 50805 ბელგია
ბელადონას სანთელი 15მგ #10 შმაგა რუსეთის ფედერაცია
ბელალგინი ტაბლეტი #10 მეტამიზოლ ნატრიუმი+ბენზოკაინი+შმაგა+ნატრიუმის ბიკარბონატი უკრაინა
ბელასტეზინი ტაბლეტი #10 შმაგა+ბენზოკაინი უკრაინა
ბელერგამინი ტაბლეტი #20 შმაგა+ერგოტამინი+ფენობარბიტალი ბულგარეთი
ენტენორმი კაფსულა #20 ლაქტობაქტერიების ლიზატი+სტრეპტოკოკი+ლიოფილიზირებული ბულარდის საქარომიცეტები საქართველო
ბენზილბენზოატი ემულსია 25% 100მლ ფლაკონი #1 ბენზილბენზოატი ინდოეთი
იზოზიდი კომპ ტაბლეტი 300მგ #100 იზონიაზიდი+ვიტამინი B-6 გერმანია
ბენზილბენზოატი მალამო 20% 25გრ ტუბი #1 ბენზილბენზოატი რუსეთის ფედერაცია
ბენორალი ტაბლეტი #30 თიამინი+პირიდოქსინი+ციანკობალამინი+რიბოფლავინი თურქეთი
ნეროქს B-12 ტაბლეტი #30 ვიტ ბ-1+ბ-6+ბ-12 თურქეთი
ბენუმილი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 2მლ ამპულა+გამხსნელი #3 თიამინი+პირიდოქსინი+ციანკობალამინი+ნიკოტინამიდი+დეპანტენოლი თურქეთი
ბერლიპრილი- 5 ტაბლეტი 5მგ #30 ენალაპრილი გერმანია
ბერლიპრილი-10 ტაბლეტი 10მგ #30 ენალაპრილი გერმანია
ბერლიპრილი-20 ტაბლეტი 20მგ #30 ენალაპრილი გერმანია
ბეროდუალი N აეროზოლი საინჰალაციო 50მკგ+20მკგ/1დოზა 200დოზა/10მლ ფლაკონი #1 ფენოტეროლი+იპრატროპიუმის ბრომიდი გერმანია
ბეროტეკი ხსნარი საინჰალაციო 0.1% 20მლ ფლაკონი #1 ფენოტეროლი იტალია
ბეროტეკი ნ აეროზოლი საინჰალაციო 100მკგ/1დოზა 200დოზა/10მლ ფლაკონი #1 ფენოტეროლი გერმანია
ბეტაბიოპტალი წვეთები თვალის 5მლ ფლაკონი #1 ბეტამეტაზონი+ქლორამფენიკოლი იტალია
ბეტადინი სანთელი ვაგინალური 200მგ #14 პოვიდონ იოდიდი უნგრეთი
ბეტადინი მალამო 10% 20გრ ტუბი #1 პოვიდონ იოდიდი უნგრეთი
ბეტადინი ხსნარი გარეგანი 10% 120მლ ფლაკონი #1 პოვიდონ იოდიდი უნგრეთი
ბეტადინი ხსნარი გარეგანი 10% 30მლ ფლაკონი #1 პოვიდონ იოდიდი უნგრეთი
ბეტამაქსი ტაბლეტი 50მგ #30 სულპირიდი ლატვია
ბეტამაქსი ტაბლეტი 100მგ #30 სულპირიდი ლატვია
ბეტამაქსი ტაბლეტი 200მგ #30 სულპირიდი ლატვია
დიროლი ვაითი მარწყვის მდელო103437/103444/7129 რუსეთის ფედერაცია
ბეტოპტიკი წვეთები თვალის 0.25% 5მლ ფლაკონი #1 ბეტაქსოლოლი ბელგია
ბეტრიმინი ხსნარი საინექციო 5მლ ამპულა #6 თიამინი+პირიდოქსინი+ციანკობალამინი საბერძნეთი
ბილიდაზა ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 500სე ამპულა #10 ჰიალურონიდაზა საქართველო
ბილობა-რიცი კაფსულა 40მგ #20 გინკგო ბილობა საქართველო
ბინტი არასტ 5X10სმ #1 ბინტი რუსეთის ფედერაცია
ბინტი არასტ 7X14სმ #1 ბინტი ჩინეთი
კოლდრექსი მაქს გრიპი ლიმონით ფხვნილი პაკეტი #10 პარაცეტამოლი+ასკორბინის მჟ+ფენილეფრინი ესპანეთი
ტონუსი-ბინტი ბადე ელასტიური 0.3მ N1 9701/0131 ლატვია
ტონუსი-ბინტი ბადე ელასტიური 0.3მ N2 9701/6348 ლატვია
ტონუსი-ბინტი ბადე ელასტიური 0.3მ N3 9701/6355 ლატვია
ტონუსი-ბინტი ბადე ელასტიური 3მ N2 9701/6379 ლატვია
ტონუსი-ბინტი ბადე ელასტიური 3მ N3 9701/6386 ლატვია
ტონუსი-ბინტი ელასტიური საშ/წელ 0.6X80მმ 9512/0155 ლატვია
ლაუმა-ბინტი ელასტიური 8სმ X 5.0მ 0386/1620 ლატვია
ბინტი ელასტიური ბადისებური 25მ N5 34705 #1 იტალია
ბინტი ელასტიური ბადისებური 25მ N6 34706 #1 იტალია
ტონუსი-ბინტი ელასტიური საშ/წელ 0.6X60მმ 9512 /0438 ლატვია
მარლის საფენი 45სმX45სმ რენტგენოკონტრასტული * ჩინეთი
ბინტი ელასტიური 8X500სმ #1 უკრაინა
პამპერსი 11-18კგ ზ-5 ჯუნიორი 4811 #58 საფენი საბავშვო თურქეთი
ნუტრილონი-ფაფა რძ 4 მარცვლეული 225გ /6თვ-დან/ 4758/0129 ფაფა რძიანი პოლონეთი
არბიდოლი კაფსულა 100მგ #10 არბიდოლი რუსეთის ფედერაცია
ბინტი სტერილური 5X10სმ #1 ბინტი რუსეთის ფედერაცია
ფტორურაცილი-ლენსი ხსნარი საინექციო 250მგ/5მლ ამპულა #1 ფლუოროურაცილი რუსეთის ფედერაცია
ბინტი სტერილური 7X14სმ #1 ბინტი
ბიო იბერიკა წვეთები #1 ღრუბელა+თეთრი თიხა საქართველო
ნუკი-ბოთლი პლასტ 110მლ+საწ.ლატ 9837 გერმანია
კალიმინი H ტაბლეტი 60მგ #100 პირიდოსტიგმინის ბრომიდი გერმანია
გინკოფარი ტაბლეტი 40მგ #20 გინკგო ბილობა პოლონეთი
კრომორომი წვეთები თვალის 2% 10მლ ფლაკონი #1 კრომოგლიკატი ნატრიუმის რუმინეთი
ბიპოლენი #100 ფუტკრის მტვერი ამერიკის შეერთებული შტატები
ბისაკოდილი ტაბლეტი 5მგ /რუს/ #30 ბისაკოდილი რუსეთის ფედერაცია
ბ/დ კაპილარი კრემი 75მლ #1 დეჰიდროკვერცეტინი რუსეთის ფედერაცია
ბისაკოდილი ტაბლეტი 5მგ #30 ბისაკოდილი ბელარუსი
ბისაკოდილი ტაბლეტი 5მგ /პოლ/ #30 ბისაკოდილი პოლონეთი
ბისაკოდილი სანთელი რექტალური 10მგ /პოლ/ #10 ბისაკოდილი პოლონეთი
ციტერალი წვეთები თვალის/ყურის 0.3% 5მლ ფლაკონი #1 ციპროფლოქსაცინი მაკედონია
ბისეპტოლი ტაბლეტი 120მგ #20 კო-ტრიმოქსაზოლი პოლონეთი
ბისეპტოლი ტაბლეტი 480მგ #20 კო-ტრიმოქსაზოლი პოლონეთი
ბისოგამა ტაბლეტი 5მგ #30 ბისოპროლოლი რუმინეთი
ბისოგამა ტაბლეტი 10მგ #30 ბისოპროლოლი რუმინეთი
ციტომაქსი ტაბლეტი 40მგ #28 ციტალოპრამი თურქეთი
ციტომაქსი ტაბლეტი 20მგ #28 ციტალოპრამი თურქეთი
ბიფიდუმბაქტერინი ტაბლეტი 5დოზა #20 ბიფიდობაქტერიები საქართველო
ბიფიდუმბაქტერინი ლიოფილიზატი ორალური და ადგილობრივი ხსნარის მოსამზადებლად 5დოზა ფლაკონი /საქ/ #10 ბიფიდობაქტერიები საქართველო
ბიფიდუმბაქტერინი ლიოფილიზატი ორალური და ადგილობრივი ხსნარის მოსამზადებლად 5დოზა ფლაკონი /უკრ/ #10 ბიფიდობაქტერიები უკრაინა
ბიფიკოლი ლიოფილიზატი ორალური ხსნარის მოსამზადებლად 5დოზა ამპულა #10 ბიფიდობაქტერიები+ნაწლავის ჩხირი საქართველო
ბიფიკოლი ლიოფილიზატი ორალური ხსნარის მოსამზადებლად 5დოზა ამპულა /უკრ/ #10 ბიფიდობაქტერიები+ნაწლავის ჩხირი უკრაინა
ბიფონაზოლი კრემი 1% 15გრ ტუბი #1 ბიფონაზოლი ისრაელი
ბიცილინ-3 ი/მ ფხვნილი საინექციო სუსპენზიის მოსამზადებლად 600000სე ფლაკონი #1 ბენზათილბენზილპენიცილინი უკრაინა
ბიცილინ-5 ი/მ ფხვნილი საინექციო სუსპენზიის მოსამზადებლად 1500000სე ფლაკონი #1 ბენზათილბენზილპენიცილინი უკრაინა
ბლემარენი გრანულა 200გრ პაკეტი #1 ლიმონის მჟ+კალიუმის ბიკარბონატი+ნატრიუმის ციტრატი გერმანია
ბორის მჟავა ფხვნილი 10გრ პაკეტი #1 ბორის მჟავა საქართველო
აგულანი ტაბლეტი 4მგ #30 პერინდოპრილი საქართველო
ბორის მჟავა სპირტ ხსნარი 1% 10მლ ფლაკონი /საქ/ #1 ბორის მჟავა საქართველო
ბოროზინი ფხვნილი 5გრ პაკეტი #5 კალარისი+თუთია+ალოე ვერა ესპანეთი
აგაპურინი ხსნარი საინექციო 20მგ/1მლ 5მლ ამპულა #5 პენტოქსიფილინი სლოვაკეთი
ბრილიანტის მწვანე ხსნარი 1% 10მლ ფლაკონი #1 ბრილიანტის მწვანე+სპირტი საქართველო
ბრილიანტის მწვანე ხსნარი 1% 10მლ ფლაკონი მინის /საქ/ #1 ბრილიანტის მწვანე+სპირტი საქართველო
ბრომჰექსინი-ნიკომედი ხსნარი ორალური 4მგ/5მლ 150მლ ფლაკონი #1 ბრომჰექსინი დანია
აზალეპტინი ტაბლეტი 100მგ #50 კლოზაპინი სომხეთი
ბრომჰექსინი ტაბლეტი 8მგ #20 ბრომჰექსინი უკრაინა
ბრომოკრიპტინი ტაბლეტი 2.5მგ #30 ბრომოკრიპტინი უნგრეთი
ბრონქოცინი სიროფი 125მლ ფლაკონი #1 გლაუცინის ჰიდრობრომოდი+ეფედრინის ჰიდროქლორიდი+რეჰანის ზეთი ბულგარეთი
ბრონქიკუმი ელექსირი 130გრ/100მლ ფლაკონი #1 ფურისულა+კვლიავი გერმანია
ბრონქიკუმი სიროფი 130გრ/100მლ ფლაკონი #1 ფურისულა+გრინდელია+პიმპინელა+ბეგქონდარა+ასკილი გერმანია
ბრონქიკუმი ტაბლეტი საწუწნი 100მგ #20 შმაგა+გვირილა+თამბაქო გერმანია
ბრონხობრიუ დექსტრო სიროფი 125მლ ფლაკონი #1 ნატრიუმის დიბუნატი+ეფედრინის ჰიდროქლორიდი+ნატრიუმის კამფოსულფატი ბელგია
ბრონხოვერნი სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 ამბროქსოლი გერმანია
ბრონხოლიტინი სიროფი 125მლ ფლაკონი #1 გლაუცინის ჰიდრობრომოდი+ეფედრინის ჰიდროქლორიდი ბულგარეთი
ბრონხომუნალი კაფსულა 7მგ #10 ბაქტერიების ლიოფიზილირებული ლიზატი სლოვენია
ბრონხომუნალი-პ კაფსულა 3.5მგ #10 ბაქტერიების ლიოფიზილირებული ლიზატი სლოვენია
ბრონხოსანი წვეთები 25მლ ფლაკონი #1 ბრომჰექსინი+მენთოლი+ანისულის ზეთი+კამის ზეთი+თავშავას ზეთი+პიტნის თავი+ევკალიპტის ზეთი სლოვაკეთი
ლიდია-ყ/დღ 0184/0207 #25 საფენი ჰიგიენური ჩეხეთის რესპუბლიკა
ბუბჰენი-სააბაზანო საშუალება 200მლ /გვირილის/ 1850 გერმანია
ბუბჰენი-კრემი ახალშობილის გვირილა საფენის 150მლ 5754/9420 გერმანია
ბუბჰენი-კრემი კოსმეტიკური საბავშვო 75მლ 4644 გერმანია
ბუბჰენი-ბალზამი დედებისათვის კერტების დამცავი 10მლ 7019 გერმანია
ბუბჰენი-ზეთი 200მლ 1720 გერმანია
ბუბჰენი-კრემი სახის და ხელების "ხავერდოვანი" 125მლ 8992 გერმანია
ბუბჰენი-სააბაზანო ტაბლეტი პრინცესა 24გრ 5640 გერმანია
ბუბჰენი-კრემი სპეც დამცავი გვირილა 100მლ 9673/2480 გერმანია
ბუბჰენი-კრემი უამინდობის 75მლ 8799/4190 გერმანია
გაბაგამა კაფსულა 300მგ #50 გაბაპენტინი გერმანია
ნ/მ კრემი სპეც /მგძნობ კანის/ 100მლ 1111 რუსეთის ფედერაცია
გამამაქსი ტაბლეტი 250მგ #10 ციპროფლოქსაცინი საქართველო
გამაპრაზოლი კაფსულა 20მგ #10 ომეპრაზოლი საქართველო
გენტამიცინი ხსნარი საინექციო 4% 2მლ ამპულა #10 გენტამიცინი საქართველო
გინალგინი ტაბლეტი ვაგინალური #10 მეტრონიდაზოლი+ქლორქუინალდოლი პოლონეთი
დ.მ. ანგინალი გულყვითელით სპრეი ორალური 30გრ ფლაკონი #1 გულყვითელა+თავშავა+მრავალძარღვა+ევკალიპტის ზეთი+პიტნის ზეთი ჩეხეთის რესპუბლიკა
დ.მ. ანგინალი სალბით სპრეი ორალური 30გრ ფლაკონი #1 სალბი+გულყვითელა+თავშავა+მრავალძარღვა+ევკალიპტის ზეთი+პიტნის ზეთი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ბუბჰენი-ტუჩის ბალზამი "პრინცესა როზალია" 10მლ 5329/2320 გერმანია
ბუბჰენი-რძე საბავშვო 200მლ 1157 გერმანია
ბუბჰენი-საპონი ბავშვის 125გრ 0938/6978 გერმანია
ბუბჰენი ქიდს-სააბაზანო საშუალება "პრინცესა როზალია" 230მლ 8149 გერმანია
ბუბჰენი ქიდს-შამპუნი და სააბაზანო "სუპერგმირი" 230მლ 5133 გერმანია
ბუბჰენი-ქიდსი შამპუნი და სააბაზანო" ვარსკვლავი" 230მლ 2392 გერმანია
ბუბჰენი ქიდს-კრემი სახის კოსმეტიკური "ხილი" 50მლ 0157 გერმანია
დ.მ. ანგინალ+ვიტ C სიროფი 130მლ ფლაკონი #1 ასკორბინის მჟ ჩეხეთის რესპუბლიკა
დ.მ. არნიკა +"E" მალამო 20% 50გრ ტუბი #1 არნიკა+ალფატოკოფეროლი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ბუბჰენი-შამპუნი გვირილა 200მლ 1713 გერმანია
ბუბჰენი-ტუჩის ბალზამი ახალშობილის 10მლ 7484 გერმანია
ბუსკოპანი ხსნარი საინექციო 20მგ/1მლ ამპულა #5 ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი გერმანია
ბუსკოპანი ტაბლეტი 10მგ #20 ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი საფრანგეთი
ბუსკოპანი სანთელი 10მგ #10 ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი იტალია
ბუტადიონი მალამო 5% 20გრ ტუბი #1 ფენილბუტაზონი უნგრეთი
ვაკუუმური სისტემის ნემსი პეპელა ლუერ ადაპტორით 22G #1 ჩინეთი
აზატრილი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 100მგ/5მლ 20მლ ფლაკონი #1 აზითრომიცინი ბულგარეთი
გადას. სისტ "პეპელა" 21G #1
გადას. სისტ "პეპელა" 21G /გერ/ #1 გერმანია
გადას. სისტ "პეპელა" "ჯ" 22 /გერ/ #1 გერმანია
გადას. სისტ "პეპელა" "ჯ" 22 #1 ჩინეთი
გადას. სისტ "პეპელა" 27G #1 გერმანია
გადას. სისტ "პეპელა" "ჯ" 25. #1 ჩინეთი
გადას. სისტ "პეპელა" "ჯ" 27 /გერ/ #1
გალაზოლინი წვეთები ცხვირის 0.05% 10მლ ფლაკონი #1 ქსილომეტაზოლინი პოლონეთი
გალაზოლინი წვეთები ცხვირის 0.1% 10მლ ფლაკონი #1 ქსილომეტაზოლინი პოლონეთი
გამათიაზიდი ტაბლეტი 25მგ #20 ჰიდროქლორთიაზიდი საქართველო
გამალეფსინი ტაბლეტი 200მგ #50 კარბამაზეპინი საქართველო
გამალიზინი ტაბლეტი 10მგ #20 ლიზინოპრილი საქართველო
გამალიზინი-ჰ ტაბლეტი 10მგ+12.5მგ #20 ლიზინოპრილი+ჰიდროქლორთიაზიდი საქართველო
გამაქსონი (ცეფტრიაქ) ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 ცეფტრიაქსონი საქართველო
გასტერინი ტაბლეტი #30 ბაბუაწვერა+ხრჭრელა+ლამინარია+პიტნა+ალოე საქართველო
გასტრაციდი ტაბლეტი საღეჭი 400მგ+400მგ #20 ალუმინის ჰიდროქსიდი+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი საფრანგეთი
გასტროცეპინი ხსნარი საინექციო 5მგ/1მლ 2მლ ამპულა #5 პირენზეპინი გერმანია
გასტროცეპინი ტაბლეტი 25მგ #50 პირენზეპინი გერმანია
გასტროცეპინი ტაბლეტი 50მგ #50 პირენზეპინი გერმანია
გევადალი ტაბლეტი #10 პარაცეტამოლი+პროპიფენაზონი+კოფეინი ავსტრია
ვიკაზიდი ტაბლეტი 150მგ+100მგ #10 მებენდაზოლი+პირანტელი საქართველო
გელოფუზინი ხსნარი საინფუზიო 4% 500მლ ფლაკონი #1 სახამებელი გერმანია
გელუსილი-ლაკ ტაბლეტი 500მგ #40 ალუმინის ჰიდროქსიდი+მაგნიუმის ჰიდროქსიდი იუგოსლავია
ამბრობენე ხსნარი შიგნით მისაღები და საინჰალაციო 7.5მგ/1მლ 100მლ ფლაკონი #1 ამბროქსოლი გერმანია
გენტამიცინი ხსნარი საინექციო 4% 2მლ ამპულა /ბელ/ #10 გენტამიცინი ბელარუსი
ამოქსიცილინი /დურამ/ კაფსულა 250მგ #10 ამოქსიცილინი კვიპროსი
კეტოროლაკი ტაბლეტი 10მგ #20 კეტოროლაკი ბელარუსი
პამპერსი 4-9კგ ზ-3 მიდი 5625 #58 საფენი საბავშვო თურქეთი
გენტამიცინი წვეთები თვალის 0.3% 5მლ ფლაკონი #2 გენტამიცინი ლიეტუვა
გენტამიცინი წვეთები თვალის 0.3% 5მლ ფლაკონი #1 გენტამიცინი პოლონეთი
გენტამიცინი-აკოსი მალამო 0.1% 15გრ ტუბი #1 გენტამიცინი რუსეთის ფედერაცია
გერიმაქსი ენერჯი ტაბლეტი #30 ჟენშენის ფესვების ექსტრაქტი+მწვანე ჩაი+ვიტამინები+მინერალები დანია
გერიმაქსი ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები დანია
სისიში წვეთები 25მლ ფლაკონი #1 შვიტა+კრაზანა საქართველო
ჰიზაარი ტაბლეტი 50მგ+12.5მგ #14 ლოსარტანი+ჰიდროქლორთიაზიდი ნიდერლანდები
გინეზოლი სანთელი ვაგინალური 100მგ #7 მიკონაზოლი ამერიკის შეერთებული შტატები
გინილაკი კაფსულა ვაგინალური #5 ლაქტობქტერიები+ბიფიდობაქტერიები+სტრეპტოკოკი+ენტეროკოკი საქართველო
აუგმენტინი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 457მგ/5მლ 70მლ ფლაკონი #1 ამოქსიცილინი+კლავულანი დიდი ბრიტანეთი
გინიპრალი ტაბლეტი 0.5მგ #20 ჰექსოპრენალინი ავსტრია
გინკორ გელი 40გრ ტუბი #1 გინკგო ბილობა+ტროქსერუტინი საფრანგეთი
გინკორ ფორტე კაფსულა #30 გინკგო ბილობა+ტროქსერუტინი+ჰეპტამინოლი საფრანგეთი
გინო-პევარილი სანთელი ვაგინალური 50მგ #15 ეკონაზოლი შვეიცარია
გინო-პევარილი სანთელი ვაგინალური 150მგ #3 ეკონაზოლი შვეიცარია
გინო-ტრავოგენი სანთელი ვაგინალური 600მგ #1 იზოკონაზოლი გერმანია
გინოტრანი სანთელი ვაგინალური 500მგ+100მგ #14 მეტრონიდაზოლი+მიკონაზოლი თურქეთი
გინოფორტი კრემი ვაგინალური 2% 5გრ ტუბი+აპლიკატორი #1 ბუტოკონაზოლი უნგრეთი
გიოქსიზონის მალამო 30გ+10მგ/1გრ 10გრ ტუბი #1 ოქსიტეტრაციკლინი+ჰიდროკორტიზონი რუსეთის ფედერაცია
გლიატილინი ხსნარი საინექციო 250მგ/1მლ 4მლ ამპულა #3 ქოლინის ალფოსცერატი იტალია
გლიატილინი კაფსულა 400მგ #14 ქოლინის ალფოსცერატი იტალია
გლიცერინი ხსნარი გარეგანი 25მლ ფლაკონი #1 გლიცერინი რუსეთის ფედერაცია
გლიცინი ტაბლეტი სუბლინგვალური 100მგ /რუს/ #50 გლიცინი რუსეთის ფედერაცია
გლუკანტიმი ხსნარი საინექციო 1.5გრ/5მლ ამპულა #5 მეგლუმინი საფრანგეთი
გლუკობაი ტაბლეტი 50მგ #30 აკარბოზა გერმანია
გლუკობაი ტაბლეტი 100მგ #30 აკარბოზა გერმანია
გლუკოვანსი ტაბლეტი 500მგ+2.5მგ #30 გლიბენკლამიდი+მეტფორმინი საფრანგეთი
გლუკოვანსი ტაბლეტი 500მგ+5მგ #30 გლიბენკლამიდი+მეტფორმინი საფრანგეთი
გლუკოზა ხსნარი საინფუზიო 5% 500მლ პაკეტი პვქ /ბულგ/ #1 გლუკოზა ბულგარეთი
ლიგნოკაინი ადრენალინით ხსნარი 2% 50მლ ფლაკონი #1 ლიგნოკაინი+ეპინეფრინი ინდოეთი
გლუკოზა ხსნარი საინფუზიო 20% 500მლ პაკეტი პვქ #1 გლუკოზა ბულგარეთი
გლუკოზა ხსნარი საინფუზიო 40% 500მლ პაკეტი პვქ #1 გლუკოზა ბულგარეთი
გლუკოზა ხსნარი საინექციო 40% 10მლ ამპულა /საქ/ #10 გლუკოზა საქართველო
გლუკოზა ხსნარი საინექციო 40% 5მლ ამპულა #10 გლუკოზა ბელარუსი
გლუკომეტრი ვან თაჩი ბასიკ პლიუსის ჩხირი #25 დიდი ბრიტანეთი
გლუკომეტრი სმარტ სკანის ჩხირი #25 დიდი ბრიტანეთი
გლუკოტონი ტაბლეტი 80მგ #40 გლიკლაზიდი საქართველო
გლუკოფაჟი ტაბლეტი 500მგ #50 მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი საფრანგეთი
გლუკოფაჟი ტაბლეტი 1000მგ #30 მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი საფრანგეთი
რელპაქსი ტაბლეტი 40მგ #2 ელეტრიპტანი გერმანია
გლურენორმი ტაბლეტი 30მგ #60 გლიქვიდონი საბერძნეთი
გლუტამინის მჟავა ტაბლეტი 250მგ #10 გლუტამინის მჟავა უკრაინა
ცელსეპტი ® კაფსულა 250მგ #100 მიკოფენოლატ მოფეტილი იტალია
კანპოლი-ბიუსჰალტერი მეძუძურის 90B 26/758 პოლონეთი
გოგირდის მალამო 33% 25გრ ქილა #1 გოგირდი დალექილი რუსეთის ფედერაცია
გორდოქსი ი/ვ ხსნარი საინექციო 100000 კიე ერთ 10მლ ამპულა #1 აპროტინინი უნგრეთი
გრანდაქსინი ტაბლეტი 50მგ #20 ტოფიზოპამი უნგრეთი
გრიზეოფულვინი ტაბლეტი 125მგ #40 გრიზეოფულვინი უკრაინა
გრიპ-ქოლდი ტაბლეტი #4 პარაცეტამოლი+ფენილეფრინი+ქლორფენირამინი+კოფეინი ინდოეთი
გრიპოსტადი ფხვნილი 600მგ+50მგ პაკეტი #10 პარაცეტამოლი+ასკორბინის მჟ გერმანია
გულყვითელას ნაყენი 50მლ ფლაკონი #1 გულყვითელა საქართველო
ატენოლოლი-ნიკომედი ტაბლეტი 100მგ #30 ატენოლოლი გერმანია
გუტალაქსი წვეთები 7.5მგ/1მლ 15მლ ფლაკონი #1 პიკოსულფატი ნატრიუმის იტალია
გუტალაქსი წვეთები 7.5მგ/1მლ 30მლ ფლაკონი #1 პიკოსულფატი ნატრიუმის გერმანია
მედიფონი ტაბლეტი საწუწნი #30 ტიროტრიცინი+ბენზოკაინი+დექვალინიუმის ქლორიდი+ასკორბინის მჟ+მენთოლი პორტუგალია
დ.მ. გულყვით+"ე" მალამო 20% 50გრ ფლაკონი #1 გულყვითელა+ალფატოკოფეროლი+ბეტა კაროტინი ჩეხეთის რესპუბლიკა
დ.მიულერი პანთენოლი კრემი 7% 30გრ ტუბი #1 დექსპანთენოლი ჩეხეთის რესპუბლიკა
დ.ტ. პრიმადერმი კანის კრემი 50გრ #1 გერმანია
დ.ტ. პრიმადერმი კანის ბალზამი 100მლ ფლაკონი #1 გერმანია
დ.ტ. ანგი სეპტი ალუბლით ტაბლეტი საწუწნი #12 დიქლორბენზოლის სპირტი+ანეთოლი+მენთოლი+პიტნა გერმანია
დ.ტ. ანგი სეპტი ლიმონით ტაბლეტი საწუწნი #24 დიქლორბენზოლის სპირტი+ანეთოლი+მენთოლი+პიტნა გერმანია
დ.ტ. არნიკას მალამო 50გრ ტუბი #1 არნიკა გერმანია
დ.ტ. გეროვიტალი ელექსირი 200მლ ფლაკონი #1 მულტივიტამინები გერმანია
დ.ტ. გეროვიტალი ტაბლეტი შუშხუნა #10 მულტივიტამინები გერმანია
დ.ტ. ექინაცეა წვეთები 50მლ ფლაკონი #1 ექინაცეა გერმანია
დ.ტ. ექინაციის ექსტრ ტაბლეტი საწუწნი #24 ექინაცეა გერმანია
დ.ტ. ვენენი გელი 100გრ ტუბი #1 ცხენისწაბლა+გულყვითელა გერმანია
ზეწარი საოპერაციო სტერილური STD-150სმX200სმ #1 ზეწარი მწოლიარის ჩინეთი
დ.ტ. მუკოპლ. ანისულის ზეთი კაფსულა #30 ანისულის ზეთი გერმანია
დ.ტ. მუკოპლ. ბრონხოსეპტი წვეთები 30მლ ფლაკონი #1 სურო+ბეგქონდარა გერმანია
დ.ტ. მუკოპლ. ევკალიპტის ბალზამი 50გრ ფლაკონი #1 ევკალიპტის ზეთი+წიწვის ზეთი+ქაფური გერმანია
დ.ტ. მუკოპლ. მრავალძარღ სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 მრავალძარღვა+პიტნის ზეთი გერმანია
დ.ტ. ნაზოლინი სპრეი ცხვირის 0.1% 10მლ ფლაკონი #1 ქსილომეტაზოლინი+ევკალიპტის ზეთი გერმანია
ნ/მ კრემი ტანის /სტრიების საწ/ 100მლ 0220 რუსეთის ფედერაცია
ბ/დ კაპილარი ტაბლეტი #100 დეჰიდროკვერცეტინი რუსეთის ფედერაცია
დ.ტ. რევმა ინტენს კრემი 100გრ #1 ქაფური+ევკალიპტის ზეთი+სოჭის ზეთი გერმანია
დ.ტ. სალბი + ვიტ C ტაბლეტი საწუწნი #24 სალბის ფოთლების ექსტრაქტი+სალბის ზეთი+ვიტ ც გერმანია
დ.ტ. შვედური მწარე ნაყენი 100მლ ფლაკონი #1 შვედური მწარე გერმანია
პროსტავერნ-ურტიკა ხსნარი ორალური 100მლ ფლაკონი #1 ჭინჭარი გერმანია
ეკლიპსი ტაბლეტი 50მგ #28 ლოსარტანი თურქეთი
დორზოპტი წვეთები თვალის 2% 5მლ ფლაკონი #1 დორზოლამიდი რუმინეთი
ენზიმტალი დრ #10 პანკრეატინი+სიმეტიკონი+ნიკოტინამიდი+პაპაინი+აქტივირებული ნაღველი ინდოეთი
გენტამიცინი მალამო თვალის 0.3% 5გრ ტუბი #1 გენტამიცინი ბულგარეთი
ნ/მ კრემ-ბალზამი აღმდგენი D-პანთენ 60მლ 4160 რუსეთის ფედერაცია
დალფაზი (ალფუზოზინ) ტაბლეტი 5მგ #14 ალფუზოზინი საფრანგეთი
დამამშვიდებელი წვეთები 35მლ ფლაკონი #1 კატაბალახა+ბარამბო+ანგელოზა+ხანჭკოლა+ლავანდა პოლონეთი
დანაზოლი კაფსულა 100მგ #10 დანაზოლი საქართველო
დარდუმბაქტი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 500მგ+500მგ ფლაკონი #1 ცეფოპერაზონი+სულბაქტამი საქართველო
დარსილი ტაბლეტი 35მგ #50 სილიმარინი უკრაინა
დე-ნოლი ტაბლეტი 120მგ #112 ბისმუტის ტრიკალიუმის დიციტრატი ნიდერლანდები
დეზორენი წვეთები ყურის 5მლ ფლაკონი #1 დექსამეტაზონი+ნეომიცინი+პოლიმიქსინი ისრაელი
დეკარისი ტაბლეტი 150მგ #1 ლევომიზოლი უნგრეთი
დეკარისი ტაბლეტი 50მგ #2 ლევომიზოლი უნგრეთი
დეკატილენი ტაბლეტი საწუწნი #20 დექვალინის ქლორიდი+დიბუკაინი ჰიდროქლორიდი შვეიცარია
დელაგილი ტაბლეტი #30 ქლოროქინის დიფოსფატი უნგრეთი
დენტინოქსი გელი 10გრ ტუბი #1 გვირილა+ლიდოკაინი+პოლიდოკანოლი გერმანია
დეპაკინი ენტერიკი ტაბლეტი 300მგ #100 ვალპროატი საფრანგეთი
დეპაკინი სიროფი 57.64მგ/1მლ 150მლ ფლაკონი #1 ვალპროატი საფრანგეთი
დეპაკინი ხრონო ტაბლეტი 300მგ #100 ვალპროის მჟ+ვალპროატ ნატრიუმი საფრანგეთი
დეპაკინი ხრონო ტაბლეტი 500მგ #30 ვალპროის მჟ+ვალპროატ ნატრიუმი საფრანგეთი
დეპო-პროვერა სუსპენზია საინექციო 150მგ/1მლ ფლაკონი #1 მედროქსიპროგესტერონი იტალია
დეპო-პროვერა სუსპენზია საინექციო 1000მგ/6.7მლ ფლაკონი #1 მედროქსიპროგესტერონი ბელგია
მეტეოსპაზმილი კაფსულა #20 სიმეტიკონი+ალვერინის ციტრატი საფრანგეთი
დერმაზინი კრემი 1% 50გრ ტუბი #1 სულფადიაზინი ვერცხლის მარილი გერმანია
დერმოზოლონი მალამო 5გრ #1 პრედნიზოლონი+კლიოქინოლი უნგრეთი
დერმატიქსის ულტრა გელი 15გრ ტუბი #1 ციკლური და პოლიმერული სილოქსანი+ასკორბინის მჟავას ეთერი დიდი ბრიტანეთი
ფრიდერმი "PH" ბალანსი შამპუნი 150მლ ფლაკონი #1 ლაურილის სულფატი+დისტეარატი+კოკამიდი+ნატრიუმის ქლორიდი იტალია
ფრიდერმი "TAR" შამპუნი 150მლ ფლაკონი #1 კუპრი იტალია
ფრიდერმი "Zinc" შამპუნი 150მლ ფლაკონი #1 თუთიის პირითიონატი იტალია
დერმოვეიტი კრემი 0.05% 25გრ ტუბი #1 კლობეტაზოლი პოლონეთი
დერმოვეიტი მალამო 0.05% 25გრ ტუბი #1 კლობეტაზოლი პოლონეთი
ნუკი-საწოვ-სარქ, ფაფის დიდი ნახვ.ლატექსის N1 7490 გერმანია
ნუკი-საწოვ-სარქ, ჩაის, პატ/ნახვ. ლატექსის N2 7506/7939 გერმანია
დექსამეტაზონი ი/ვ ი/მ ხსნარი საინექციო 4მგ/1მლ ამპულა #5 დექსამეტაზონი
დექსამეტაზონი წვეთები თვალის 0.1% 5მლ ფლაკონი #1 დექსამეტაზონი პოლონეთი
დექსამეტაზონი ტაბლეტი 0.5მგ #50 დექსამეტაზონი უკრაინა
დექსანემი წვეთები თვალის/ყურის 5მლ ფლაკონი #1 დექსამეტაზონი+ნეომიცინი+პოლიმიქსინი ინდოეთი
დიაზოლინი დრაჟე 50მგ #10 მებჰიდროლინი უკრაინა
დიაზოლინი-დარნიცა ტაბლეტი 100მგ #10 მებჰიდროლინი უკრაინა
დიაკარბი ტაბლეტი 250მგ #24 აცეტაზოლამიდი პოლონეთი
დიანე-35 დრაჟე 0.035მგ+2მგ #21 ეთინილესტრადიოლი+ციპეროტერონი გერმანია
დიბაზოლი ხსნარი საინექციო 1% 1მლ ამპულა #10 ბენდაზოლი უკრაინა
დიბაზოლი ხსნარი საინექციო 1% 5მლ ამპულა #10 ბენდაზოლი უკრაინა
ბილბერი ტაბლეტი 40მგ #60 მოცვის ექსტრაქტი ამერიკის შეერთებული შტატები
დიგოქსინი ტაბლეტი 0.25მგ #30 დიგოქსინი პოლონეთი
დიკლაკი გელი 5% 50გრ ტუბი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის გერმანია
დიკლაკი ტაბლეტი 50მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის გერმანია
დიკლობენე გელი 1% 40გრ ტუბი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის გერმანია
დიკლობრიუ ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ბელგია
დიკლობრიუ რეტარდი ტაბლეტი 100მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ბელგია
დიკლობრიუ ტაბლეტი 50მგ #30 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ბელგია
ნ/მ აბაზანის ქაფი /მგრძნ კანის/ 300მლ 3130 რუსეთის ფედერაცია
დიკლოფენაკი ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის სერბეთი
დიკლოფენაკი გელი 1% 40გრ ტუბი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის სერბეთი
დიკლოფენაკი კრემი 1% 20გრ ტუბი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის რუმინეთი
დიკლოფენაკი რეტარდი ტაბლეტი 100მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის სერბეთი
დიკლოფენაკი ტაბლეტი 50მგ #20 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ბოსნია და ჰერცეგოვინა
დიკლოფეროლი ტაბლეტი 50მგ #20 დიკლოფენაკი კალიუმის ლატვია
დიკლოფლამი დრაჟე 50მგ #20 დიკლოფენაკი კალიუმის თურქეთი
დილატრენდი ტაბლეტი 6.25მგ #30 კარვედილოლი გერმანია
დილატრენდი ტაბლეტი 12.5მგ #30 კარვედილოლი იტალია
დილატრენდი ® ტაბლეტი 25მგ #30 კარვედილოლი გერმანია
დილთიაზემი ტაბლეტი 60მგ #50 დილთიაზემი ბულგარეთი
დილთიაზემი ტაბლეტი 90მგ #50 დილთიაზემი ბულგარეთი
დიმედროლი-დარნიცა ხსნარი საინექციო 1% 1მლ ამპულა #10 დიფენჰიდრამინი უკრაინა
დიმედროლი-დარნიცა ტაბლეტი 50მგ #10 დიფენჰიდრამინი უკრაინა
ბინტი არასტ 5X10სმ /სომხ/ #1 ბინტი სომხეთი
ბოლუსი ხუატო გრანულა #1 ბოლუსი ხუატო ჩინეთი
ბომ-ბენგე მალამო 25გრ ტუბი #1 მეთილსალიცილატი+მენთოლი+პიტნის ზეთი უკრაინა
დინდგელის მალამო 20% 20გრ #1 დინდგელი საქართველო
დინდგელის მალამო 20% 25გრ #1 დინდგელი საქართველო
დიოქსიდინი ხსნარი 1% 5მლ ამპულა #10 დიოქსიდინი ბელარუსი
დიპროსალიკი ლოსიონი 30მლ ფლაკონი #1 ბეტამეტაზონი+სალიცილის მჟ საფრანგეთი
დიპროსალიკი მალამო 30გრ ტუბი #1 ბეტამეტაზონი+სალიცილის მჟ ბელგია
დიპროსპანი სუსპენზია საინექციო (2მგ+5მგ)1მლ ამპულა #1 ბეტამეტაზონი ნატრიუმის ფოსფატი+ბეტამეტაზონის დიპროპიონატი ბელგია
დიპროსპანი სუსპენზია საინექციო (2მგ+5მგ)1მლ ამპულა #5 ბეტამეტაზონი ნატრიუმის ფოსფატი+ბეტამეტაზონის დიპროპიონატი ბელგია
დიროლი სენსეს ტროპიკული 098153 რუსეთის ფედერაცია
ნ/მ საპნის ფხვნილი საბავშვო 0.5კგ 10550/10050 რუსეთის ფედერაცია
დიროტონი ტაბლეტი 5მგ #28 ლიზინოპრილი უნგრეთი
დიროტონი ტაბლეტი 10მგ #28 ლიზინოპრილი უნგრეთი
დიროტონი ტაბლეტი 20მგ #28 ლიზინოპრილი უნგრეთი
სალხინო კაფსულა 200მგ ქილა #105 სალხინო საქართველო
ლიდია ყ/დღ დეო 0214 #50 საფენი ჰიგიენური ჩეხეთის რესპუბლიკა
დისფლატილი წვეთები 40მგ/1მლ 30მლ ფლაკონი #1 სიმეტიკონი შვეიცარია
ბუბჰენი-სააბაზანო ტაბლეტი ჩემპიონი 24გრ 5176 გერმანია
დიტილინი ხსნარი საინექციო 20მგ/1მლ 5მლ ამპულა #10 სუქსამეთონიუმი უკრაინა
დიფენინი ტაბლეტი 117მგ #10 ფენიტოინი უკრაინა
დიცინონი ხსნარი საინექციო 250მგ/2მლ ამპულა #50 ეტამზილატი სლოვენია
დიცინონი ტაბლეტი 250მგ #100 ეტამზილატი სლოვენია
დლიანოსი სპრეი ცხვირის 0.1% 10მლ ფლაკონი #1 ქსილომეტაზოლინი ინდოეთი
დლიანოსი წვეთები ცხვირის 0.05% 10მლ ფლაკონი #1 ქსილომეტაზოლინი ინდოეთი
დოლგიტი(იბუპროფ) კრემი 5% 50გრ ტუბი #1 იბუპროფენი გერმანია
დოლობენე გელი 50გრ ტუბი #1 დექსპანთენოლი+დიმეთილსულფოქსიდი+ჰეპარინი ნატრიუმი გერმანია
დონა ხსნარი საინექციო 400მგ/2მლ ამპულა #6 გლუკოზამინი იტალია
დონა ფხვნილი 1500მგ პაკეტი #20 გლუკოზამინი იტალია
დოპეგიტი ტაბლეტი 250მგ ფლაკონი #50 მეთილდოპა უნგრეთი
დოპელ ჰერც ენერგოტონიკი ხსნარი ორალური 250მლ ფლაკონი #1 კომბ. პრეპარატი გერმანია
დოპელ ჰერც ენერგოვიტალტონიკი ხსნარი ორალური 250მლ ფლაკონი #1 კომბ. პრეპარატი გერმანია
დოფამინი ქორალი კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 40მგ/1მლ 5მლ ამპულა #5 დოფამინი ინდოეთი
დოქსიპროქტი მალამო 30გრ ტუბი #1 კალციუმის დობეზილატი+ლიდოკაინი შვეიცარია
დოქსიპროქტი პლიუს მალამო 20გრ ტუბი #1 კალციუმის დობეზილატი+ლიდოკაინი+დექსამეტაზონი შვეიცარია
დოქსიციკლინი კაფსულა 100მგ #10 დოქსიციკლინი უკრაინა
დოქსიციკლინი კაფსულა 100მგ /პოლ/ #10 დოქსიციკლინი პოლონეთი
დოქსიციკლინი(ბიოდოქს) ტაბლეტი 100მგ #10 დოქსიციკლინი საბერძნეთი
დოქსიციკლინი (უნიდოქსი) ტაბლეტი 100მგ #10 დოქსიციკლინი ნიდერლანდები
დოქსი-ჰემი კაფსულა 500მგ #30 კალციუმის დობეზილატი სერბეთი
დოქტორ მომის მალამო 20გრ ფლაკონი #1 მენთოლი+ქაფური+თიმოლი+სკიპიდარი+ევკალიპტის ზეთი+მუსკატის ზეთ+ვაზელინი ინდოეთი
დოქტორ მომის ფანქარი საინჰალაციო 10მლ #1 კომბ. პრეპარატი ინდოეთი
დოქტორ მომის სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 ძირტკბილა+ალოე+მენთოლი ინდოეთი
დოქტორ მომი ანანასით ტაბლეტი საწუწნი #20 ძირტკბილა+კოჭა+ემბლიკა+მენთოლი ინდოეთი
დრამინა ტაბლეტი 50მგ #10 დიმენჰიდრინატი ხორვატია
დრიპტანი ტაბლეტი 5მგ #30 ოქსიბუტინინი საფრანგეთი
ეგილოკი რეტარდი ტაბლეტი 50მგ #30 მეტოპროლოლი შვეიცარია
ეგილოკი რეტარდი ტაბლეტი 100მგ #30 მეტოპროლოლი შვეიცარია
ეგილოკი(მეტოპ) ტაბლეტი 25მგ #60 მეტოპროლოლი უნგრეთი
ეგილოკი(მეტოპ) ტაბლეტი 50მგ #60 მეტოპროლოლი უნგრეთი
ეგილოკი(მეტოპ) ტაბლეტი 100მგ #60 მეტოპროლოლი უნგრეთი
ეგლონილი ხსნარი საინექციო 50მგ/1მლ 2მლ ამპულა #6 სულპირიდი საფრანგეთი
ეგლონილი კაფსულა 50მგ #30 სულპირიდი საფრანგეთი
ეგლონილი ტაბლეტი 200მგ #12 სულპირიდი საფრანგეთი
ვენლაქსორი ტაბლეტი 75მგ #30 ვენლაფაქსინი ლატვია
ედნიტი ტაბლეტი 5მგ #20 ენალაპრილი უნგრეთი
ედნიტი ტაბლეტი 10მგ #20 ენალაპრილი უნგრეთი
კატარაქსი წვეთები თვალის 0.015% 15მლ ფლაკონი #1 აზაპენტაცინი რუმინეთი
ევკალიპტის ნაყენი 25მლ ფლაკონი #1 ევკალიპტი საქართველო
ევკალიპტის ნაყენი 25მლ ფლაკონი /რუს/ #1 ევკალიპტი რუსეთის ფედერაცია
ევკალიპტი+C ტაბლეტი საწუწნი #20 ევკალიპტი+მენთოლი+ასკორბინის მჟ საქართველო
ელასტიური წინდა ორსულის XL 8786
წინდა ანტიემბოლიური (წყვ) XX-Large Normal H53NXXL 0083 #1 იტალია
გეტრი მარონე ქალის 392181 იტალია
ელეუტეროკოკის ნაყენი 50მლ ფლაკონი #1 ელეუტეროკოკი საქართველო
ელოკომი კრემი 0.1% 15გრ ტუბი #1 მომეტაზონის ფუროატი ბელგია
ელოკომი ლოსიონი 0.1% 30მლ ფლაკონი #1 მომეტაზონის ფუროატი კანადა
ელოკომი მალამო 0.1% 15გრ ტუბი #1 მომეტაზონის ფუროატი ბელგია
ემბ-ფატოლი(ეტამბ) ტაბლეტი 400მგ #100 ეტამბუტოლი გერმანია
ენალაპრილი ტაბლეტი 10მგ #20 ენალაპრილი სერბეთი
ენალაპრილი ტაბლეტი 10მგ /ჯმპ/ #20 ენალაპრილი საქართველო
ენალაპრილი ტაბლეტი 20მგ #20 ენალაპრილი სერბეთი
ენალაპრილი-H ტაბლეტი 10მგ+25მგ /ჯმპ/ #20 ენალაპრილი+ჰიდროქლორთიაზიდი საქართველო
დ.მ. პანთენოლი დაზიან თმის შამპუნი 250მლ ფლაკონი #1 დექსპანთენოლი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ენზაპროსტი-F ხსნარი საინექციო 5მგ/1მლ ამპულა #5 დინოპროსტი უნგრეთი
ენტეროლი კაფსულა 250მგ #10 ცოცხალი ლიოფილიზირებული საფუარის კულტურა+D-მანოზა საფრანგეთი
ენტეროლი ფხვნილი 250მგ პაკეტი #10 ცოცხალი ლიოფილიზირებული საფუარის კულტურა+D-მანოზა საფრანგეთი
ენტეროფლორიდი კაფსულა #10 ბიფიდობაქტერიები+ნაწლავის ჩხირი+ლაქტობაცილები საქართველო
ენცეფაბოლი სუსპენზია 80.5მგ/5მლ 200მლ ფლაკონი #1 პირიტინოლი გერმანია
ენცეფაბოლი ტაბლეტი 100მგ #50 პირიტინოლი გერმანია
ეპიგენი ინტიმ სპრეი 60მლ ფლაკონი #1 გლიცირიზინის მჟავა ესპანეთი
ეპიგენი ლაბიალი კრემი 5მლ ტუბი #1 გლიცირიზინის მჟავა ესპანეთი
ერემფატი(რიფამპ) ტაბლეტი 300მგ #100 რიფამპიცინი გერმანია
ნ/მ ტუჩის საცხი 3.5გ 8535 რუსეთის ფედერაცია
ერითრომიცინი მალამო 10000სე/1გრ 15გრ ტუბი #1 ერითრომიცინი რუსეთის ფედერაცია
ერითრომიცინი ტაბლეტი 200მგ #16 ერითრომიცინი პოლონეთი
ერითრომიცინი ტაბლეტი 250მგ #10 ერითრომიცინი ინდოეთი
ერითრომიცინი ტაბლეტი 250მგ /ბელ/ #20 ერითრომიცინი ბელარუსი
დ.მ. პანთენოლი ქერტლის შამპუნი 250მლ ფლაკონი #1 დექსპანთენოლი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ერინიტი ტაბლეტი 10მგ /უზბ/ #50 პენტაერიტრილ ტეტრანიტრატი უზბეკეთი
ერიუსი სიროფი 2.5მგ/5მლ 120მლ ფლაკონი #1 დესლორატადინი ბელგია
ერიუსი ტაბლეტი 5მგ #7 დესლორატადინი იტალია
ეროლინი სიროფი 1მგ/1მლ 120მლ ფლაკონი #1 ლორატადინი უნგრეთი
ეროლინი ტაბლეტი 10მგ #10 ლორატადინი უნგრეთი
ესენციალე ნ ხსნარი საინექციო 50მგ/1მლ 5მლ ამპულა #5 ფოსფატიდილქოლინი გერმანია
ესენციალე ფორტე კაფსულა 300მგ #30 ფოსფოლიპიდები გერმანია
ესკუზანი დრაჟე 20მგ #40 ესცინი+თიამინი გერმანია
ესკუზანი წვეთები 20მლ ფლაკონი #1 ესცინი+თიამინი გერმანია
მაგიტუსი სიროფი 100მლ ფლაკონი #1 დექსტრომეტორფანი+ქლორფენირამინი საქართველო
ესპერალი ტაბლეტი 500მგ #20 დისულფირამი პორტუგალია
დ.მ. მრავალძ+ბექონდ+ვიტ C სიროფი 130გრ ფლაკონი #1 მრავალძარღვა+ასკორბინის მჟ+ბეგქონდარა+ევკალიპტის ზეთი+პიტნის ზეთი ჩეხეთის რესპუბლიკა
დ.მ. მრავალძარღვა+ვიტ C სიროფი 130გრ ფლაკონი #1 მრავალძარღვა+ასკორბინის მჟ ჩეხეთის რესპუბლიკა
ეტაციზინი ტაბლეტი 50მგ #50 ეტაციზინი ლატვია
ეუკარბონი ტაბლეტი #100 ნახშირი გააქტივებული+რევანდი+სინამაქი ავსტრია
ეუფილინი ი/ვ ხსნარი საინექციო 2.4% 10მლ ამპულა #10 თეოფილინი საქართველო
ეუფილინი ი/ვ ხსნარი საინექციო 2.4% 5მლ ამპულა /ბელ/ #10 თეოფილინი ბელარუსი
ეუფილინი ი/ვ ხსნარი საინექციო 2.4% 5მლ ამპულა #10 თეოფილინი რუსეთის ფედერაცია
მულტი-ტაბსი მაქსი ბეტა კაროტ ტაბლეტი #90 მულტივიტამინები დანია
ეუფილინი ტაბლეტი 150მგ /რუს/ #30 თეოფილინი რუსეთის ფედერაცია
ანდროკური ტაბლეტი 50მგ #50 ციპროტერონი გერმანია
ეფექტი ფლუ კაფსულა #10 პარაცეტამოლი+ქლორფენირამინი+ფენილეფრინი საქართველო
ეფიზოლი ტაბლეტი საწუწნი #20 ასკორბინის მჟ+დექვალინის ქლორიდი ბულგარეთი
ეხინასალი სიროფი 125მლ ფლაკონი #1 მრავალძარღვა+გრინდელია+ასკილი+ბეგქონდარა+ექინაცეა პოლონეთი
ექინაცია სიროფი 125მლ ფლაკონი #1 ექინაცეა+მწვანე ჩაი+ასკილი+კულმუხო+ელეუტეროკოკი საქართველო
ინსულინი ინსულატარდი HM სუსპენზია საინექციო 100სე/1მლ 10მლ ფლაკონი #1 ინსულინი ადამიანის დანია
ოქტენისეპტი გელი 20მლ ტუბი #1 ოქტენიდინი გერმანია
ვ ტიერსი წვეთები თვალის 15მლ ფლაკონი #1 ჰიდროქსიეთილცელულოზა ისრაელი
ვაგი-ჰექსი ტაბლეტი ვაგინალური #12 ჰექსეტიდინი შვეიცარია
ვაგოტილი ხსნარი 36% 50მლ ფლაკონი #1 პოლიკრესულენი პოლონეთი
ვაზაპროსტანი ი.ვ ლიოფილიზატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 20მკგ/1მლ #10 ალპროსტადილი გერმანია
ვაზელინი მალამო 25გრ ქილა #1 ვაზელინი რუსეთის ფედერაცია
ნორმატინი წვეთები თვალის 0.25% 5მლ ფლაკონი #1 თიმოლოლი ეგვიპტე
ტობრიმედი წვეთები თვალის 0.3% 5მლ ფლაკონი #1 ტობრამიცინი ეგვიპტე
ვაზელინის ზეთი 40მლ ფლაკონი #1 ვაზელინი თხიერი ლატვია
დეპო-პროვერა სუსპენზია საინექციო 150მგ/1მლ მზა შპრიცი #1 მედროქსიპროგესტერონი ბელგია
ვაზილიპი ტაბლეტი 10მგ #7 სიმვასტატინი სლოვენია
ვაზილიპი ტაბლეტი 20მგ #7 სიმვასტატინი სლოვენია
ვაზობრალი ხსნარი 50მლ ფლაკონი #1 ალფა-დიჰიდროერგოკრიპტინის მეზილატი+კოფეინი საფრანგეთი
ვაზობრალი ტაბლეტი 4მგ+40მგ #30 ალფა-დიჰიდროერგოკრიპტინის მეზილატი+კოფეინი საფრანგეთი
ვაზომიდი ტაბლეტი 2.5მგ #20 ინდაპამიდი თურქეთი
ვაზონიტი ტაბლეტი 600მგ #20 პენტოქსიფილინი ავსტრია
კატაბალახას ექსტრ პიტნით და ბარამბოთი ტაბლეტი #40 კატაბალახა+პიტნა+ბარამბო საქართველო
კატაბალახას ექსტრ პიტნით დრაჟე 18მგ /ვეჩერნი/ #60 კატაბალახა+პიტნა რუსეთის ფედერაცია
კატაბალახას ექსტრ პიტნით და სვიით ტაბლეტი #50 კატაბალახა+პიტნა+სვია რუსეთის ფედერაცია
კატაბალახას ექსტრ პიტნით ტაბლეტი #40 კატაბალახა+პიტნა საქართველო
ვალერიანის ექსტრ ტაბლეტი 20მგ /ბელ/ #50 კატაბალახა ბელარუსი
კატაბალახას ნაყენი 25მლ ფლაკონი #1 კატაბალახა საქართველო
კატაბალახას ნაყენი 30მლ ფლაკონი /ბელ/ #1 კატაბალახა ბელარუსი
კატაბალახას სიროფი 200გრ ფლაკონი #1 კატაბალახა საქართველო
კალსალი სპრეი ცხვირის 100სე/1დოზა 28დოზა ფლაკონი #1 კალციტონინი საბერძნეთი
დოქსიციკლინი ტაბლეტი 100მგ #10 დოქსიციკლინი გერმანია
ვალიდოლი ტაბლეტი 60მგ /საქ/ #10 მენთოლი იზოვალერიანის მჟავას მეთილეთერის ხსნარში საქართველო
ვალიდოლი ტაბლეტი 60მგ /უკრ/ #10 მენთოლი იზოვალერიანის მჟავას მეთილეთერის ხსნარში უკრაინა
ვალოკორდინი წვეთები 20მლ ფლაკონი #1 ბრომიზოვალერიანის ეთილის ეთერი+ფენობარბიტალი+პიტნის ზეთი გერმანია
ვალოკორდინი წვეთები 50მლ ფლაკონი #1 ბრომიზოვალერიანის ეთილის ეთერი+ფენობარბიტალი+პიტნის ზეთი გერმანია
ენოზიდი-H ტაბლეტი 10მგ+25მგ #20 ენალაპრილი+ჰიდროქლორთიაზიდი საქართველო
ვალომენთი სიროფი 130მლ ფლაკონი #1 კატაბალახა+პიტნა+პიტნის ზეთი საქართველო
ვალოსედი წვეთები 25მლ ფლაკონი #1 კატაბალახა+შავბალახა+სვია+კუნელი+ბარამბო საქართველო
ვალტრექსი ტაბლეტი 500მგ #10 ვალაციკლოვირი ესპანეთი
ვარფარექსი ტაბლეტი 3მგ #30 ვარფარინი ლატვია
ვარფარინი-ნიკომედი ტაბლეტი 2.5მგ #50 ვარფარინი პოლონეთი
ვარფარინი(ჰემოფარ) ტაბლეტი 2მგ #100 ვარფარინი ეგვიპტე
ვენესცინი დრაჟე #30 ესკულინი+რუტოზიდი+ცხენისწაბლას თესლების ექსტრაქტი პოლონეთი
ვენესცინი გელი 40გრ ტუბი #1 ესკულინი+რუტოზიდი+ცხენისწაბლას თესლების ექსტრაქტი პოლონეთი
ვენის კათეტერი 26 ჯ ლუერ ლოკით #1 კათეტერი ვენის ინდოეთი
ვენის კათეტერი 16 ჯ GS-3022 #1 კათეტერი ვენის ინდოეთი
ვენის კათეტერი პერიფერ 18 ჯ #1 კათეტერი ვენის
ვენის კათეტერი პერიფერ 20 ჯ. #1 კათეტერი ვენის გერმანია
ვენის კათეტერი 24 ჯ პორტით და ლუერ ლოკით #1 კათეტერი ვენის ინდოეთი
ვენის კათეტერი პერიფერ 22 ჯ #1 კათეტერი ვენის ინდოეთი
არომატ-ბავშ კრემი ზღაპარი 44მლ უკრაინა
ვენის კათეტერი პერიფერიული 24 ჯ #1 კათეტერი ვენის გერმანია
ვენო-რიცი კაფსულა #20 დიოსმინი+ჰესპერიდინი+რუტინი საქართველო
ვენოფერი ი/ვ ხსნარი საინექციო 100მგ/5მლ ამპულა #5 რკინის III ჰიდროქსიდის საქაროზას კომპლქსი შვეიცარია
ვენტოლინი ევოჰალერი აეროზოლი საინჰალაციო 100მკგ/1დოზა 200დოზა ფლაკონი #1 სალბუტამოლი საფრანგეთი
ვერაპამილი ჰ/ქ ტაბლეტი 80მგ #50 ვერაპამილი უკრაინა
ვენის კათეტერი პერიფერ 24 ჯ #1 კათეტერი ვენის ინდოეთი
ვერმოქსი ტაბლეტი 100მგ #6 მებენდაზოლი იტალია
ვეროგალიდი ერ ტაბლეტი 240მგ #30 ვერაპამილი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ვეროშპირონი კაფსულა 50მგ #30 სპირონოლაქტონი უნგრეთი
ვეროშპირონი ტაბლეტი 25მგ #20 სპირონოლაქტონი უნგრეთი
ვესელ-დუე ფ ხსნარი საინექციო 600სე/2მლ ამპულა #10 სულოდექსიდი იტალია
ვესელ-დუე ფ კაფსულა 250სე #50 სულოდექსიდი იტალია
ვიბროცილი სპრეი ცხვირის 10მლ ფლაკონი #1 დიმეთინდენი+ფენილეფრინი შვეიცარია
ვიკაირი ტაბლეტი #10 ბისმუტის ნიტრატი+სოდა+მაგნიუმის კარბონატი+ხეჭრელა+კოთხუჯი საქართველო
ვიკალინი ტაბლეტი #10 ბისმუტის ნიტრატი+სოდა+მაგნიუმის კარბონატი+ხეჭრელა+კოთხუჯი+რუტოზიდი+კელინი უკრაინა
ვიკასოლი-დარნიცა ხსნარი საინექციო 1% 1მლ ამპულა #10 მენადიონის ნატრიუმის ბისულფატი უკრაინა
ვიკასოლი ხსნარი საინექციო 1% 1მლ ამპულა #10 მენადიონის ნატრიუმის ბისულფატი ბელარუსი
ჰიპი პიურე ბანანი 125გრ /4თვ/ 4232/4232-01 ხილფაფა უნგრეთი
ვიკასოლი ტაბლეტი 15მგ #30 მენადიონის ნატრიუმის ბისულფატი რუსეთის ფედერაცია
ვიტ E კაფსულა 200მგ #10 ალფატოკოფეროლი რუსეთის ფედერაცია
ვილპრაფენი ტაბლეტი 500მგ #10 ჯოზამიცინი იტალია
ვინპოცეტინი ტაბლეტი 5მგ #50 ვინპოცეტინი ესპანეთი
ენტეროფურილი სუსპენზია 200მგ/5მლ 90მლ ფლაკონი #1 ნიფუროქსაზიდი ბოსნია და ჰერცეგოვინა
ვიოსეპტი მალამო 15გრ #1 ტრიპელენამინი+კლიოქუინოლი+დომიფენ ბრომიდი პოლონეთი
ვიპროსალი B მალამო 50გრ ტუბი #1 გველგესლას შხამი+სალიცილის მჟ+ქაფური+სკიპიდარის ემულსია ესტონეთი
ვირატონი ტაბლეტი 0.35გრ #20 სპირულინა+ნიორი+ვიტ ც საქართველო
ზღვის მარილი ფეხის ბიშოფიტი 500გრ #1 რუსეთის ფედერაცია
ვინი-წვენი ვაშლი და ასკილი 200მლ 1286/8646 წვენი რუსეთის ფედერაცია
იარინა დრაჟე 0.03მგ+3მგ #21 ეთინილესტრადიოლი+დროსპირენონი გერმანია
ვიტ A ხსნარი ზეთოვანი 40000ერთ 5მლ ფლაკონი #1 რეტინოლი ბულგარეთი
აქვადეტრიმი პლუსი /ვიტ A+D-3 / წვეთები 10მლ ფლაკონი #1 რეტინოლი+ქოლეკალციფეროლი პოლონეთი
ვიტ B-1 ხსნარი საინექციო 5% 1მლ ამპულა /უკრ/ #10 თიამინის ქლორიდი უკრაინა
ვიტ B-12 ხსნარი საინექციო 200მკგ 1მლ ამპულა #10 ციანკობალამინი საქართველო
ვიტ B-12 ხსნარი საინექციო 500მკგ 1მლ ამპულა #10 ციანკობალამინი საქართველო
ბები პრემიუმი-ფაფა თხის რძით, პრებიოტიკებით, წიწიბურა /4თვ/ 4440 ფაფა რძიანი სლოვენია
ვიტ B-6 ხსნარი საინექციო 5% 1მლ ამპულა #10 პირიდოქსინი საქართველო
აქვადეტრიმი /ვიტ D-3/ ხსნარი 15000სე/1მლ 10მლ ფლაკონი #1 ქოლეკალციფეროლი /ვიტ დ-3/ პოლონეთი
ვიტ D-3 ხსნარი ზეთოვანი 5მგ/1მლ ამპულა #1 ქოლეკალციფეროლი /ვიტ დ-3/ საფრანგეთი
ვიტ D-3 /ვიგანტოლი/ ხსნარი ზეთოვანი 0.5მგ/1მლ 10მლ ფლაკონი #1 ქოლეკალციფეროლი /ვიტ დ-3/ გერმანია
ვიტ E ხსნარი საინექციო ზეთოვანი 10% 1მლ ამპულა #10 ალფატოკოფეროლი საქართველო
ვიტ E ხსნარი ზეთოვანი 10% 20მლ ფლაკონი #1 ალფატოკოფეროლი რუსეთის ფედერაცია
ვიტ E ხსნარი ზეთოვანი 30% 20მლ ფლაკონი #1 ალფატოკოფეროლი უკრაინა
ვიტ E კაფსულა 100მგ #30 ალფატოკოფეროლი სლოვაკეთი
ვიტ E კაფსულა 200მგ #30 ალფატოკოფეროლი სლოვაკეთი
ვიტ E კაფსულა 400მგ #30 ალფატოკოფეროლი სლოვაკეთი
სტაზექსი ტაბლეტი 75მგ #10 კლოპიდოგრელი საქართველო
ვიტ C ი/მ ი/ვ ხსნარი საინექციო 5% 2მლ ამპულა /საქ/ #10 ასკორბინის მჟ საქართველო
ვიტ C ი/მ ი/ვ ხსნარი საინექციო 5% 2მლ ამპულა /უკრ/ #10 ასკორბინის მჟ უკრაინა
ვიტ C დრაჟე 50მგ ქილა #200 ასკორბინის მჟ რუსეთის ფედერაცია
ვიტ C ტაბლეტი 100მგ #40 ასკორბინის მჟ ბულგარეთი
იმუნალი ტაბლეტი 80მგ #20 ექინაცეა სლოვენია
ვიტა იოდუროლი წვეთები თვალის 10მლ #1 ადენოზინი+კალციუმ ქლორიდი+ნიკოტინის მჟ საფრანგეთი
ვიტამინი დიაბეტიანებ ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები გერმანია
ვიტრუმი ვიტ E კაფსულა 400სე #60 ალფატოკოფეროლი ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი დიდების ტაბლეტი #100 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი ჯუნიორი ტაბლეტი საღეჭი /7-14წ/ #30 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი დიდების ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი ჯუნიორი ტაბლეტი საღეჭი /7-14წ/ #60 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი კალცი+ვიტ D-3 ტაბლეტი #30 კალციუმის კარბონატი+ქოლეკალციფეროლი /დ-3/ ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი კალცი+ვიტ D-3 ტაბლეტი #100 კალციუმის კარბონატი+ქოლეკალციფეროლი /დ-3/ ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი პრენატალ პლუსი ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი ვიჟენ პლუსი ტაბლეტი #60 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი ლაიფი ტაბლეტი #50 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი პრენატალი ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი პრენატალი ტაბლეტი #100 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი სუპერსტრესი ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი ცენტური ტაბლეტი #100 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიტრუმი ცენტური ტაბლეტი #30 მულტივიტამინები ამერიკის შეერთებული შტატები
ვიუსიდი ფხვნილი 4.5გრ პაკეტი #1 გლიცირიზინის მჟ+გლუკოამინი+არგინინი+გლიცინი+ასკორბინის მჟ+პირიდოქსინი+კალციუმის პანტოტენატი+თუთიის სულფატი+ფოლის მჟ+ციანკობალამინი+მალეინის მჟ ესპანეთი
ვობენზიმი დრაჟე #20 პანკრეატინი+ამილაზა+ლიპაზა+პაპაინი+ბრომელაინი+ტრიფსინი+ქიმოტრიფსინი+რუტინი გერმანია
ვობენზიმი დრაჟე #800 პანკრეატინი+ამილაზა+ლიპაზა+პაპაინი+ბრომელაინი+ტრიფსინი+ქიმოტრიფსინი+რუტინი გერმანია
ინსულინი აქტრაპიდი HM ხსნარი საინექციო 100სე/1მლ 10მლ ფლაკონი #1 ინსულინი ადამიანის დანია
ვოლტარენი ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის შვეიცარია
ვოლტარენი აქტი ტაბლეტი 12.5მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ესპანეთი
ვოლტარენი ემულგელი გელი 1% 20გრ ტუბი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის შვეიცარია
ვოლტარენი ემულგელი გელი 1% 50გრ ტუბი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის გერმანია
ვოლტარენი რაპიდი ტაბლეტი 25მგ #30 დიკლოფენაკი კალიუმის თურქეთი
ვოლტარენი რაპიდი ტაბლეტი 50მგ #20 დიკლოფენაკი კალიუმის თურქეთი
ვოლტარენი სანთელი რექტალური 25მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საფრანგეთი
ვოლტარენი სანთელი რექტალური 50მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საფრანგეთი
ვოლტარენი სანთელი რექტალური 100მგ #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საფრანგეთი
ბოლტარინი ტაბლეტი 50მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის ინდოეთი
ვოლუვენი ხსნარი საინფუზიო 6% 500მლ ფლაკონი #1 სახამებელი გერმანია
ვურდონი ხსნარი საინექციო 75მგ/3მლ ამპულა #5 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საბერძნეთი
ვურდონი გელი 1% 25გრ ტუბი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საბერძნეთი
ვურდონი სანთელი 50მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საბერძნეთი
ვურდონი სანთელი 100მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საბერძნეთი
ვურდონი ტაბლეტი 25მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საბერძნეთი
ვურდონი ტაბლეტი 100მგ #10 დიკლოფენაკი ნატრიუმის საბერძნეთი
ფრომილიდი(კლარიტრომიც) ტაბლეტი 500მგ #14 კლარითრომიცინი სლოვენია
ზადორინი(დოქსიც) ტაბლეტი 100მგ #8 დოქსიციკლინი შვეიცარია
ზანოცინი /ოფლოქსაც/ ტაბლეტი 200მგ #10 ოფლოქსაცინი ინდოეთი
ზანტაკი ხსნარი საინექციო 25მგ/1მლ 2მლ ამპულა #5 რანიტიდინი იტალია
ზანტაკი ტაბლეტი 150მგ #20 რანიტიდინი პოლონეთი
ზანტაკი ტაბლეტი 300მგ #10 რანიტიდინი პოლონეთი
ზელენინას წვეთები 25მლ ფლაკონი /ლატვ/ #1 შმაგა+შროშანა+კატაბალახა+მენთოლი ლატვია
ბიონალი-გასახდ ვაშლი ექსტ კაფსულა #40 ვაშლის ძმარი+ვიტ-ე+ვიტ ბ-1, ბ-2, ბ-12+სელენი+ქრომის ნიკოტინატი ნიდერლანდები
კერნოსანი წვეთები 10მლ ფლაკონი #1 მუხა+მიხაკის ხე+გვირილა+პიტნა შვეიცარია
ზელოქსიმი ტაბლეტი 7.5მგ #10 მელოქსიკამი თურქეთი
ზელოქსიმი ფორტე ტაბლეტი 15მგ #10 მელოქსიკამი თურქეთი
ზეტრინი(ცეტირიზ) ტაბლეტი 10მგ #10 ცეტირიზინი თურქეთი
ზეტრინი(ცეტირიზ) სიროფი 5მგ/5მლ 200მლ ფლაკონი #1 ცეტირიზინი თურქეთი
ბიმაქსი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 100მგ/5მლ 50მლ ფლაკონი #1 ცეფიქსიმი თურქეთი
ბიმაქსი ტაბლეტი 400მგ #5 ცეფიქსიმი თურქეთი
ზინატი ფხვნილი სუსპენზიის მოსამზადებლად 125მგ/5მლ 50მლ ფლაკონი #1 ცეფუროქსიმი დიდი ბრიტანეთი
ზინატი ტაბლეტი 125მგ #10 ცეფუროქსიმი დიდი ბრიტანეთი
ზინატი ტაბლეტი 250მგ #10 ცეფუროქსიმი დიდი ბრიტანეთი
ჯონსონი-"ობბი" სუპერი /4წვ/ 89332 #24 საფენი ჰიგიენური საფრანგეთი
ზინაცეფი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 750მგ ფლაკონი #1 ცეფუროქსიმი იტალია
ზინერიტი ფხვნილი გარეგანი ხსნარის მოსამზადებლად 30მლ ფლაკონი+გამხსნელი #1 ერითრომიცინი+თუთიის აცეტატი ნიდერლანდები
ბიონალი-ვენალ ექსტრა კაფსულა #40 თაგვისარა+რუტინი+ცხენისწაბლა+ვიტ ც+ვიტ ბ-1 ნიდერლანდები
ზიტაზონიუმი ტაბლეტი 10მგ #30 ტამოქსიფენი უნგრეთი
ზო-20 ტაბლეტი 20მგ #20 სიმვასტატინი საქართველო
ზოვირაქსი ი/ვ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად 250მგ ფლაკონი #5 აციკლოვირი იტალია
ზოვირაქსი მალამო თვალის 3% 4.5გრ ტუბი #1 აციკლოვირი იტალია
ზოვირაქსი კრემი 5% 2გრ ტუბი #1 აციკლოვირი დიდი ბრიტანეთი
ზოვირაქსი კრემი 5% 5გრ ტუბი #1 აციკლოვირი დიდი ბრიტანეთი
ზოვირაქსი ტაბლეტი 200მგ #25 აციკლოვირი პოლონეთი
ზოკორი ტაბლეტი 10მგ #14 სიმვასტატინი ნიდერლანდები
ზოკორი ტაბლეტი 20მგ #14 სიმვასტატინი ნიდერლანდები
ზოლოფტი ტაბლეტი 50მგ #28 სერტრალინი იტალია
ზღვის მარილი ბალზამირი ფეხის 1კგ #1 რუსეთის ფედერაცია
ბიონალი-ოგუვიტი კაფსულა #40 მოცვი+კორდის კბილა+ბეტა-კაროტინი+ვიტ ა+ვიტ ბ-1+ვიტ ბ-2+ვიტ ც+რუტინი ნიდერლანდები
თეიმუროვის ნეო პასტა 35გრ ფლაკონი #1 ბორის მჟავა+ნატრიუმის ტეტრაბორატი+სალიცილის მჟავა+ფორმალდეჰიდი+უროტროპინი+თუთიის ოქსიდი+ტყვიის აცეტატი+ასკანის თიხა+გლიცერინი საქართველო
კლიოტექსი სტერ სალფ 10X10 #10 ბელგია
თერმომეტრი ვერცხლისწყლის /ჩინ/ #1 თერმომეტრი ჩინეთი
თერმომეტრი ელექტრო MT 1622 #1 თერმომეტრი შვეიცარია
თერმომეტრი საწოვარა /ჩინ/ #1 თერმომეტრი ჩინეთი
თერმომეტრი შუბლის FR 100 #1 თერმომეტრი შვეიცარია
კლოდიფენი წვეთები თვალის 0.1% 5მლ ფლაკონი #1 დიკლოფენაკი ნატრიუმის თურქეთი
თიმალინი ლიოფილიზატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 30მგ(10მგ) ფლაკონი #10 თიმალინი უკრაინა
კოლტრი-ზოლე ტაბლეტი ვაგინალური 100მგ #6 კლოტრიმაზოლი ინდოეთი
თიროზოლი ტაბლეტი 5მგ #50 თიამაზოლი გერმანია
თრომბასპინი ტაბლეტი 100მგ #20 აცეტილსალიცილის მჟ საქართველო
თრომბო-აცც ტაბლეტი 100მგ #30 აცეტილსალიცილის მჟ ავსტრია
თუთიის მალამო 10% 25გრ ტუბი #1 თუთია+ბენტოლიტური თიხა ასკანის ბელარუსი
თურმანიძის ანტისეპტიკური მალამო 25გრ #1 თურმანიძე საქართველო
თურმანიძის დამწვრობის მალამო 25გრ #1 თურმანიძე საქართველო
იბუპროფენი ტაბლეტი 200მგ #10 იბუპროფენი ბელარუსი
იბუპროფენი (უბიმოლი) ტაბლეტი 200მგ #10 იბუპროფენი ინდოეთი
იდეოსი ტაბლეტი საღეჭი #30 კალციუმის კარბონატი+ქოლეკალციფეროლი /დ-3/ საფრანგეთი
იზო-ერემფატი ტაბლეტი 150მგ+300მგ #100 იზონიაზიდი+რიფამპიცინი გერმანია
ქლინიკი-სვ. ხელსახოცი ინტ 012337/7691 #10 ხელსახოცი ინტიმური ჰიგ. პოლონეთი
მუმიოს მასაჟის კრემი 35გრ ტუბი #1 კომბ. პრეპარატი რუსეთის ფედერაცია
იზოდინიტი რეტ ტაბლეტი 20მგ #60 იზოსორბიდის დინიტრატი ბულგარეთი
იზოდინიტი ტაბლეტი 10მგ #60 იზოსორბიდის დინიტრატი ბულგარეთი
იზონიაზიდი-დარნიცა ხსნარი საინექციო 10% 5მლ ამპულა #10 იზონიაზიდი უკრაინა
საბელნიკი სახსრებისთვის გელ-ბალზამი 100მლ ტუბი 4095 #1 წყლის მარწყვაბალახი+ქაფური რუსეთის ფედერაცია
იზონიაზიდი ტაბლეტი 200მგ #50 იზონიაზიდი უკრაინა
იზონიაზიდი ტაბლეტი 300მგ #100 იზონიაზიდი რუსეთის ფედერაცია
იზოპტინი ხსნარი საინექციო 0.25% 2მლ ამპულა #5 ვერაპამილი გერმანია
იზოპტინი ტაბლეტი 40მგ #20 ვერაპამილი გერმანია
ლეიკო დიალიზის ჰემოსტატიკ. დამწოლი სახვევი 26X72მმ 400-0260 #1 ლეიკოპლასტირი თურქეთი
იზოპტინი ტაბლეტი 80მგ #20 ვერაპამილი გერმანია
იზოფრა სპრეი ცხვირის 1.25% 15მლ ფლაკონი #1 ფრამიცეტინი საფრანგეთი
იმიგრანი ტაბლეტი 50მგ #6 სუმატრიპტანი პოლონეთი
იმოდიუმი კაფსულა 2მგ #20 ლოპერამიდი საფრანგეთი
მატყუარა ჯაჭვით გერმანია
იმოდიუმი კაფსულა 2მგ #4 ლოპერამიდი ინდოეთი
იმოვანი ტაბლეტი 7.5მგ #20 ზოპიკლონი საფრანგეთი
ლუნიზოლი კაფსულა 150მგ #2 ფლუკონაზოლი თურქეთი
იმუნალი პლიუსი წვეთები 46.5მგ/1მლ 50მლ ფლაკონი #1 ექინაცეა+რუტინი+შავი მოცხარი+ჟოლო+ასკილი სლოვენია
იმუნო-რიცი კაფსულა #20 ექინაცეა+უნკარია+სპირულინა საქართველო
იმურანი ® ტაბლეტი 50მგ #100 აზათიოპრინი გერმანია
ინგლისური მარილი ფხვნილი 25გრ პაკეტი #1 მაგნიუმის სულფატი საქართველო
ინდაფონი ტაბლეტი 2.5მგ #20 ინდაპამიდი საქართველო
ინდოვაზინი გელი 10% 45გრ ტუბი #1 ინდომეტაცინი+ტროქსერუტინი ბულგარეთი
ინდომეტაცინი კაფსულა 25მგ #10 ინდომეტაცინი გერმანია
ინდომეტაცინი მალამო 10% 40გრ ტუბი #1 ინდომეტაცინი ბულგარეთი
მაგნეფარი B-6 ტაბლეტი #60 მაგნიუმი+პირიდოქსინი პოლონეთი
ინდომეტაცინი სანთელი რექტალური 50მგ /რუმ/ #6 ინდომეტაცინი რუმინეთი
მაჟეზიკი-სანოველი ტაბლეტი 100მგ #30 ფლურბიპროფენი თურქეთი
ინდომეტაცინი ტაბლეტი 25მგ #30 ინდომეტაცინი ბულგარეთი
ინსადოლი ტაბლეტი #40 სიმინდის ულვაში საფრანგეთი
ინსტენონი ხსნარი საინექციო 5მგ/1მლ 2მლ ამპულა #5 ჰექსობენდინი+ეტამივინი+ეტოფილინი ავსტრია
ინსტენონი ტაბლეტი #30 ჰექსობენდინი+ეტამივინი+ეტოფილინი ავსტრია
ინსტენონი ფორტე ტაბლეტი #50 ჰექსობენდინი+ეტამივინი+ეტოფილინი ავსტრია
ნეოტროპი ტაბლეტი 400მგ #20 პირაცეტამი რუმინეთი
მეტრონიდაზოლი/მეტროზოლი/ გელი 1% 30გრ ტუბი #1 მეტრონიდაზოლი ინდოეთი
ინტერფერონი ხსნარი საინექციო 200მგ ამპულა #10 ინტერფერონი რუსეთის ფედერაცია
ინტესტიბაქტერიოფაგი ხსნარი 10მლ ამპულა #5 ბაქტერიების ლიოფიზილირებული ლიზატი საქართველო
ინტეტრიქსი/ამებიოზის/ კაფსულა #20 ტილიქინოლი+ტიბროქინოლი საფრანგეთი
მიკომაქსი კაფსულა 150მგ #1 ფლუკონაზოლი ჩეხეთის რესპუბლიკა
ინჯოი კრემი 23გრ ქილა #1 ინჯოი საქართველო
ინჰალიპტი სპრეი ორალური 30მლ ფლაკონი #1 სტრეპტოციდი+ნორსულფაზოლი+თიმოლი+ევკალიპტის ზეთი უკრაინა
ინჰიბეისი ტაბლეტი 2.5მგ #28 ცილაზაპრილი გერმანია
ინჰიბეისი ტაბლეტი 5მგ #28 ცილაზაპრილი შვეიცარია
იოდიდი ტაბლეტი 100მგ #100 კალიუმის იოდიდი გერმანია
იოდიდი ტაბლეტი 200მგ #100 კალიუმის იოდიდი გერმანია
იოდინოლი ხსნარი 100მლ ფლაკონი #1 იოდი+კალიუმის იოდიდი+ევკალიპტი ბელარუსი
იოდინოლი ხსნარი 100მლ ფლაკონი /საქ/ #1 იოდი+კალიუმის იოდიდი+ევკალიპტი საქართველო
იოდის სპირტ- ხსნარი 5% 10მლ ფლაკონი /რუს/ #1 იოდი რუსეთის ფედერაცია
იოდის სპირტ- ხსნარი 5% 10მლ ფლაკონი მინის /საქ/ #1 იოდი საქართველო
იოდის სპირტ- ხსნარი 5% 50მლ ფლაკონი #1 იოდი საქართველო
ნემსი სპინალური 27GX90მმ მიმმართველით TSPPK2790 #1 თურქეთი
იპერტროფანი ტაბლეტი 40მგ #20 მეპარტრიცინი იტალია
ისლა-მინტი ტაბლეტი საწუწნი #30 ისლანდიური ხავსი+აკაცია+პიტნის ზეთი გერმანია
ისლა-მოოსი ტაბლეტი საწუწნი #30 ისლანდიური ხავსი+დექსპანთენოლი+პიტნის არომატიზატორი გერმანია
ნესტლე-ფაფა ურძეო წიწიბურა ჰიპოალერ 200გრ /6თვ/ 1047 ფაფა ურძეო რუსეთის ფედერაცია
იტასპორი კაფსულა 100მგ #4 იტრაკონაზოლი ინდოეთი
იუვიტ D3 წვეთები 20000სე/1მლ 10მლ ფლაკონი #1 ქოლეკალციფეროლი /ვიტ დ-3/ პოლონეთი
იუმექსი ტაბლეტი 5მგ #50 სელეგილინი უნგრეთი
იუნივიტი ტაბლეტი #100 კაროტინი+ვიტ ც+ე+სელენი ამერიკის შეერთებული შტატები
იფენეკი ხსნარი 1% 60მლ ფლაკონი #1 ეკონაზოლი იტალია
იფენეკი დერმო კრემი 1% 30გრ ფლაკონი #1 ეკონაზოლი იტალია
იფენეკი სანთელი ვაგინალური 150მგ #6 ეკონაზოლი იტალია
იქსელი /მილნაციპრანი/ კაფსულა 25მგ #56 მილნაციპრანი საფრანგეთი
იქსელი /მილნაციპრანი/ კაფსულა 50მგ #56 მილნაციპრანი საფრანგეთი
იშემოლი-ა წვეთები თვალის 10მლ ფლაკონი #1 ტეტრაჰიდროზოლინი+ქლორფენირამინი იტალია
იხთიოლის მალამო 10% 30გრ ტუბი #1 იხთამოლი უკრაინა
კავინტონი ხსნარი საინექციო 10მგ/2მლ ამპულა #10 ვინპოცეტინი უნგრეთი
კავინტონი ტაბლეტი 5მგ #50 ვინპოცეტინი უნგრეთი
კავინტონი ფორტე ტაბლეტი 10მგ #30 ვინპოცეტინი უნგრეთი
კავსურონი წვეთები 50მლ ფლაკონი #1 სუროს ფოთლების ექსტრაქტი საქართველო
კოლანხოეს წვენი 50მლ ფლაკონი #1 კალანხოე საქართველო
კალგელი ღრძილების გელი 10გრ ტუბი #1 ლიდოკაინი+ცეტილპირიდინი პოლონეთი
კალიუმის ოროტატი ტაბლეტი #10 კალიუმის ოროტატი რუსეთის ფედერაცია
კალიუმის ოროტატი ტაბლეტი #20 კალიუმის ოროტატი რუსეთის ფედერაცია
ნოვო-სპაზმი ტაბლეტი 40მგ #50 დროტავერინი საქართველო
კალპოლი პედიატრიული სუსპენზია 120მგ/5მლ 70მლ ფლაკონი #1 პარაცეტამოლი გერმანია
ობზიდანი ხსნარი საინექციო 1მგ/1მლ 5მლ ამპულა #5 პროპრანოლოლი გერმანია
ჰიდროკორტიზონი მალამო თვალის 0.5% 5გრ ტუბი #1 ჰიდროკორტიზონის აცეტატი რუსეთის ფედერაცია
კალცი გლუკონატი ხსნარი საინექციო 10% 10მლ ამპულა #10 კალციუმის გლუკონატი უკრაინა
კალცი გლუკონატი ტაბლეტი 500მგ /ბელ/ #10 კალციუმის გლუკონატი ბელარუსი
კალცი გლუკონატი ტაბლეტი 500მგ /დარნიცა/ #10 კალციუმის გლუკონატი უკრაინა
კალცი მაგნი ხელატი ტაბლეტი #200 კალციუმი+მაგნიუმი+ფოსფორი+ვიტ D-3 ამერიკის შეერთებული შტატები
კალცი ქლორიდი ხსნარი საინექციო 10% 10მლ ამპულა /უკრ/ #10 კალციუმის ქლორიდი+კალიუმის იოდიდი+რკინა+ვიტ დ-3+ასკილი უკრაინა
კალცი ქლორიდი ხსნარი საინექციო 10% 5მლ ამპულა /უკრ/ #10 კალციუმის ქლორიდი+კალიუმის იოდიდი+რკინა+ვიტ დ-3+ასკილი უკრაინა
კალცის სიროფი 150მლ ფლაკონი #1 კალციუმის ქლორიდი+კალიუმის იოდიდი+რკინა+ვიტ დ-3+ასკილი საქართველო
კალციუმი+დ-3 ტაბლეტი საღეჭი #20 კალციუმის კარბონატი+ქოლეკალციფეროლი /დ-3/ ნორვეგია
კალციუმი+დ-3 ტაბლეტი საღეჭი #50 კალციუმის კარბონატი+ქოლეკალციფეროლი /დ-3/ ნორვეგია
კალციუმი+დ-3 ფორტე ტაბლეტი საღეჭი /ლიმონ/ #60 კალციუმის კარბონატი+ქოლეკალციფეროლი /დ-3/ ნორვეგია
კალცი+ვიტ C ტაბლეტი შუშხუნა #12 კალციუმი+ასკორბინის მჟ საფრანგეთი
კალციმაგი+დ-2 გრანულა 75გრ ფლაკონი+საზომი ჭიქა #1 კალცი მაგნიუმ ინოციტოჰექსოფოსფატი+კალციუმის გლუკონატი+ქოლეკალციფეროლი თურქეთი
ორლიპი კაფსულა 120მგ #30 ორლისტატი საქართველო
კამაგრა ტაბლეტი 100მგ #4 სილდენაფილი ინდოეთი
კამეტონის სპრეი ორალური 20მლ ფლაკონი #1 ქლორობუტანოლჰიდრატი+ქაფური+მენთოლი+ევკალიპტის ზეთი+ვაზელინის ზეთი მოლდოვა
კანამიცინის სულფატი ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად 1000მგ ფლაკონი #1 კანამიცინის სულფატი უკრაინა
კანდიბენე კრემი 1% 30გრ ტუბი #1 კლოტრიმაზოლი გერმანია
კანდიბენე სპრეი 1% 40მლ ფლაკონი #1 კლოტრიმაზოლი გერმანია
კანდიბენე ტაბლეტი ვაგინალური 100მგ #6 კლოტრიმაზოლი გერმანია
კანეფრონი N ტაბლეტი #60 ღიღილო+ცისკარა+როზმარინი გერმანია
კანეფრონი N წვეთები 100მლ ფლაკონი #1 ღიღილო+ცისკარა+როზმარინი გერმანია
ოქსიკორტი მალამო 30მგ+10მგ/1გრ 10გრ ტუბი #1 ოქსიტეტრაციკლინი+ჰიდროკორტიზონი პოლონეთი
კაპტოპრილი ტაბლეტი 12.5მგ #30 კაპტოპრილი პოლონეთი
პამპერსი 4-9კგ(6-10კგ) ზ-3 მიდი 6797 #70 საფენი საბავშვო თურქეთი
კაპტოპრილი ტაბლეტი 25მგ #40 კაპტოპრილი პოლონეთი
კარბამაზეპინი ტაბლეტი 200მგ /ბულ/ #50 კარბამაზეპინი ბულგარეთი
კარბამაზეპინი ტაბლეტი 200მგ /გამა/ #50 კარბამაზეპინი საქართველო
ამბრობენე კაფსულა 75მგ #10 ამბროქსოლი გერმანია
კარდილოპინი ტაბლეტი 2.5მგ #30 ამლოდიპინი უნგრეთი
კარდილოპინი ტაბლეტი 5მგ #30